Dansk Folkeoplysnings SamrådPrintvenlig udgave af siden Print

Her er du:


Demokrati og Aktivt Medborgerskab

To identiteter er en styrke

 • De har en styrke ved at kunne skifte mellem to identiteter og flere sprog.

 • De vil gerne, at flertallet lærer at se det som en kvalitet hos dem, som man kan lære af.
 • De ser sig selv som en fortropi den globale verden.
 • Fem indvandrerpiger fra København og seks piger fra det danske Duborg-gymnasiet i Flensborg var for nylig samlet for anden gang for at diskutere identitet, danskhed og værdier. Bag arrangementet står Grænseforeningen.

  Rød pilMere om kulturmøde


  Rød pilAftenskolerne skaber demokratisk livsform
  (5. september 2011) Aftenskolerne bidrager til en demokratisk livsform gennem inkluderende, rummelig og anerkendende undervisning. Sådan skriver Niels Larsen og Helene Horsbrugh i en kronik, der præsenterer resultaterne af rapporten ”Demokrati og medborgerskab i aftenskolen”.

   

  Værktøjskassen

   

  Materialer om demokrati til undervisning, studiekredse og debat

  Brug det:

  · i aftenskoler

  · i foreninger

  · på højskoler

  · i aftenskoler

  · eller hvor som helst, hvor I vil lære og diskutere

  I værktøjskassen finder du idekatalog, fakta-ark, debathæfte, debatteater, studiekredshåndbog, kogebog i det gode møde og tegninger.

  Rød pilVærktøjskassen


  Rød pilDemokrati-debat

   

  Rød pilDFS' Demokratiforum

   

  Rød pilDemos - nordisk demokratiprojekt

   

  Rød pilOplys Demokratiet

   

  Rød pilAndet DFS/demokrati

   

  Rød pilBorgernes Dagsorden

   

   

   


  PPH_5  Per Paludan Hansen, formand for DFS 
  Folkeoplysningen er
  en uadskillelig del
  af demokratiet

  • Folkeoplysningen blev født og tog form sammen med den moderne version af demokratiet i det nittende århundrede - i hvert fald i de nordiske lande.

  • Folkeoplysning er en forudsætning for demokrati. Hvis ikke den enkelte borger har en grundviden om samfundet og om verden, har han ikke reel mulighed for at tage del i den demokratiske proces. Og hvis hun ikke har de nødvendige kompetencer for at klare sig på arbejdsmarkedet, så risikerer hun at blive marginaliseret og dermed reelt sat uden for demokratiets fællesskab. Denne viden og disse kompetencer skal hele tiden opdateres, og det kan folkeoplysningen, når den er bedst.

  • Deltagelse i folkeoplysningen er demokrati. I folkeoplysningens mødes borgerne frivilligt og på lige fod. De lærer på lige fod, og de udveksler tanker og ideer på lige fod. Og det er i sig selv en demokratisk proces. Det er demokratiets nederste byggesten.
   

  Fra en tale holdt af DFS' formand, Per Paludan Hansen ved en nordisk demokratikonference i Stockholm den 30. november og 1. december 2006.