Dansk Folkeoplysnings SamrådPrintvenlig udgave af siden Print

Her er du:


Fleksible tilrettelæggelsesformer

Den 12. december 2006 vedtog Folketinget enstemmigt at udvide aftenskolernes muligheder med begrebet "fleksible tilrettelæggelsesformer". Lovændringen var med tidligere DFS-næstformand Leif Max Hansens ord groet i aftenskolernes egen have.

Oprindeligt kom forslaget fra Oplysningsforbundenes Fællesråd, og aftenskolerne og DFS deltog aktivt i arbejdet i det udvalg, som formulerede forslaget.    

Fleksible tilrettelæggelsesformer i praksis

Rød pilE-læring i aftenskolen
NETOP har udviklet og udarbejdet e-læringsmateriale og afprøvet det ved flere forskellige kursusforløb i FO-Århus.

Rød pilStudiecirkler i Svendborg
FO Svendborg har i længere tid haft succes med studiecirkler. Elinor Harder fortæller her, hvordan de griber dette an.


Loven: Forberedelse, forhandlinger og forklaringer

Rød pilSådan skal ny lov administreres
Vejledning fra Kommunernes Landsforening, DFS og Oplysningsforbundenes Fællesråd: Hvad må aftenskolerne, og hvordan skal kommunerne administrere de nye regler om fleksible tilrettelæggelsesformer.


Rød pilDen nye aftenskolelov forpligter
Artikel om orienteringsmøde om den lovændringen: Vi lavede loven selv. Nu skal vi bruge den til at skabe en bedre aftenskole. På to møder for aftenskolefolk og kommunale embedsmænd blev de nye muligheder for fleksible tilrettelæggelsesformer præsenteret.

Rød pilFolketinget diskuterer folkeoplysning
Artikel om Folketingets 1. behandling af forslaget: Alle partier bakkede op om forslaget om fleksible tilrettelæggelsesformer, da Folketinget førstebehandlede det den 3. november. Debatten handlede om lokaler, finansiering og tilskud til islamister.


Rød pilLoven og Folketingets behandling af den

Rød pilDFS' høringssvar

Rød pilPræsentation af loven og dens muligheder/ Per Paludan Hansen (Power Point)