Dansk Folkeoplysnings SamrådPrintvenlig udgave af siden Print

Her er du:


Fokus på Folkeoplysning

Den 1. februar 2002 udsendte Dansk Folkoplysnings Samråd første nummer af Fokus på Folkeoplysning - et magasin, der skulle synliggøre det folkeoplysende område ved at sætte fokus på og belyse tværgående problemstillinger samt skabe debat og dialog omrking dansk folkeoplysning.
Sidste nummer af bladet udkom i juni 2005 i forbindelse med en omlægning af Samrådets kommunikationsarbejde.

Magasinet henvender sig til de politiske beslutningstagere lokalt og nationalt, til folkeoplysningens egne organisationer, til pressen og til de lokale administrative kommunale medarbejdere indenfor folkeoplysningslovens område.

Eftertryk og citat af artikler er tilladt med kildeangivelse.

Bladene ligger her som pdf-filer.
Vær opmærksom på, at det kan tage lidt tid at downloade.

Klik på et link og find artiklerne fra de forskellige temanumre.

Fokus forside

 


Se bladet "Fokus på...:

Rød pilFolkeoplysningens fremtid (Februar 2002)

Rød pilIntegration (April 2002) 

Rød pilLivslang læring og bæredygtig udvikling (Juni 2002) 

Rød pilDemokrati og debat (August 2002)

Rød pilKompetencer (oktober 2002)

Rød pilEU-konventet (December 2002)

Rød pilGrundloven (Januar 2003)

Rød pilAmatørkulturen (April 2003)

Rød pilForeningen (Juni 2003)

Rød pilFremtiden (August 2003)

Rød pilEUs fremtid (Oktober 2003)

Rød pilDet nordiske samarbejde (December 2003)

Rød pilDe frie kostskoler (Februar 2004)

Rød pilForandring (April 2004)

Rød pilKampagner og oplysning (Juni 2004)

Rød pilÆstetik (August 2004)

Rød pilKommune og Lokalsamfund (Oktober 2004)

Rød pilInternationalisering (December 2004)

Rød pilRealkompetencer (Februar 2005)

Rød pilUnge (April 2005)

Rød pilEUs forfatningstraktat (juni 2005)