Dansk Folkeoplysnings SamrådPrintvenlig udgave af siden Print

Her er du:


Høringssvar og breve til ministre

8. april 2011
Rød pilForslag til Lov om ændring af lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet (Demokratisk medborgerskab, styrkelse af folkeoplysningens lokale forankring, mindre bureaukrati m.v.)

14. marts 2011
Rød pilHøringssvar vedrørende udkast til Vejledning om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

27.august 2010
Rød pil
Høringssvar - lovovervågning af lov nr. 556 af 6.juni 2007 

5. marts 2010
Rød pilHøringssvar vedr. Forslag til lov om spil (spilleloven)

26.januar 2010
Rød pil
Høringssvar vedr. EU-kommissionens grønbog om europæiske borgerinitiativer.
Rød pilGrønbogen om europæiske borgerinitiativer. 

28.oktober 2009
Rød pil
Høringssvar vedr. EU-kommissionens grønbog "Flere unge i læringsmobilitet". 
Rød pilGrønbogen "Flere unge i læringsmobilitet".

7. oktober 2009
Rød pilHøringssvar til udkast til forslag til lov om ændring af lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet (erklæring på tro og love om indhentelse af børneattester og digital regnskabsaflæggelse).

23.september 2009
Rød pil
Høringssvar vedr.udkast til forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v., etablering af VEU-centre og centerråd m.v. 

20.maj 2009
Rød pil
Høringssvar vedr. udkast til Vejledning om specialundervisning for voksne 

29. oktober 2008 
Rød pilHøringssvar vedr. forslag til etablering af en dansk kvalifikationsramme for livslang læring
Rød pilForslag til etablering af en dansk kvalifikationsramme for livslang læring.

17. september 2008
Rød pilHøringssvar om ikke-kommercielt lokal-tv på MUX 1.

11. september 2008
Rød pilHøringssvar til udkast til lov om ændring af lov om produktionsskoler, lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v., lov om erhvervsuddannelser, lov om Danmarks Evalueringsinstitut og lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v. (Forenkling af rådsstruktur).

17. september 2007
  
Rød pilHøringssvar vedrørende arbejdsdokumentet "Schools for the 21st century

15. maj 2007
Rød pilHøringssvar vedr. Udkast til meddelelse om handlingsplan for voksnes læring
Rød pilUdkast til EU-meddelelse om handlingsplan for voksnes læring

21. februar 2007
Rød pilHøringssvar vedr. indfødsretsprøven

12. februar 2007
Rød pilHøringssvar vedrørende udkast til Danmarks strategi for livslang læring, "Uddannelse og livslang opkvalificeringer for alle", regeringens redegørelse til EU-kommissionen

4. december 2006
Rød pilHøringssvar vedrørende regeringens forslag til lov om udbygning af anerkendelse af realkompetence på voksen- og efteruddannelsesområdet m.v.

4. december 2006
Rød pilHøringssvar til regeringens forslag til lov om ændring af lov om forberedende voksenundervisning

20. september 2006
Rød pilHøringssvar til regeringens forslag til lov om ændring af lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning

26. juni 2006
Rød pilHøringssvar til EU Kommissionens Meddelelse om Voksnes Læring

April 2006
Rød pilBrev fra DFS m.fl. til en række ministre om bæredygtig uddannelse

1. februar 2006
Rød pilHøringssvar til EU-specialudvalget vedr. En ny rammestrategi for flersprogethed og Den europæiske sprogindikator

15. december 2005
Rød pilSamrådets brev til Globaliseringsrådet

19. december 2005
Rød pilÅbent brev til Bertel Haarder om realkompetence og folkeoplysning

2. december 2005
Rød pilSamrådets høringssvar vedrørende arbejdsdokument fra EU-kommissionen: På vej mod en europæisk referenceramme for kvalifikationer for livslang læring.

2. december 2005
Rød pilSamrådets kommentarer til Europakommissionens forslag til et støtteprogram "Borgere for Europa" til fremme af et aktivt medborgerskab i Europa (2007-2013)

7.januar 2005
Rød pilHøringssvar ang. ændring af folkeoplysningslov m.v. i forbindelse med kommunalreformen

8.juni 2005
Rød pilSamrådets holdning til ændring af FVU-undervisningen

22. december 2004
Rød pilDFS forslag til Ulla Tørnæs om FVU

5. april 2004
Rød pilHøringssvar vedr. Strukturkommissionens betænkning

28. oktober 2003
Rød pilHøringssvar vedr. Udkast til ændring af folkeoplysningsloven - ændrede tilskudsbestemmelser for handicapundervisning.

24. oktober 2003
Rød pilBrev til miljøminister Hans Christian Schmidt om lukningen af Grøn Information. Se også Grøn Informations årsrapport 2002

23. oktober 2003
Rød pilHøringssvar vedr. udkast til ændring af folkeoplysningsloven - frivilliggørelse af folkeoplysningsudvalgene

16. januar 2003
Rød pilHøringssvar vedr. udkast til forslag til lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

28. maj 2001
Rød pilHøring over EU-Kommissionens Memorandum om Livslang Læring