Dansk Folkeoplysnings SamrådPrintvenlig udgave af siden Print

Her er du:


Ligestilling

Rød pilOplysning om kvinders rettigheder
Kvinders rettigheder er en del af FN's menneskerettigheder. Det er et vigtigt redskab i kampen for ligestilling, mener Dansk Kvindesamfund. Foreningen har derfor udgivet et omfattende materiale, der kan bruges til oplysning og undervisning i FN-konventionen, CEDAW.

Rød pilEtta Cameron synger for kvinderne
Ved to arrangementer synger Etta Cameron spirituals. Den 10. maj er det et arrangement, hvor overskuddet går til arbejdet for kvinders rettigheder i u-landene. Den 12. maj optræder hun sammen en række andre kunstnere med hver deres kunstneriske udtryksform.

Rød pilSPOT på kvinders manglende rettigheder
I den offentlige debat er kvinders virkelighed underlig fraværende. Ofte har kvinder ikke samme rettigheder som mænd. Det er temaet for en ny antologi med historier fra kvinders virkelighed, som Dansk Kvindesamfund, Kvindernes U-landsudvalg og Kvinderådet udgiver antologi.

Rød pilStop handel med kvinder og børn
Det er uanstændigt, at der i store dele af verden og ikke mindst i Norden handles med kvinder og børn. Vi skal anvende folkeoplysningen i kampen mod handel med mennesker/trafficking. Det skriver Leif Max Hansen i en kommentar.

Rød pilPiger og kvinders rettigheder – hvad mener de unge?

Et debatprojeket, hvor KULU inviterer unge til en mini-kvindekonference om ligestilling og kvinderettigheder.

Rød pilKonference om prostitution – forbud eller legalisering?
Konferencens mål var at være med til at igangsætte en stagneret debat om prostitution og de prostitueredes forhold i Danmark. Gennem erfaringerne fra henholdsvis ’den svenske model’ og ’den hollandske model’ var målet for konferencen at blive klogere på, i hvilken retning Danmark bør gå.


Medlemsorganisationer, der særligt arbejder med ligestilling:

Rød pilAktive Kvinder i Danmark

Rød pilDansk Kvindesamfund

Rød pilKvindernes U-landsudvalg