Dansk Folkeoplysnings SamrådPrintvenlig udgave af siden Print

Her er du:


Sundhed

Rød pilFolkeoplysning og ADHD
Formålet med projektet er at bidrage til, at flere folkeoplysende aktører udvikler relevante og kvalificerede tilbud til personer med ADHD og at afdække behov for yderligere udviklingsarbejde.

Rød pilSundt samarbejde
Kommuner og patientforeninger kan bruge folkeoplysningen som partner. Med en pjece og en konference inviterer oplysningsforbundene til sundt samarbejde om forebyggelse, genoptræning og sundhedsdebat.

Rød pilKost og sundhed
Ishøj Oplysnings Forbund har gennemført et kursus om kost og sundhed for kvinder i forskellige aldre, både etniske danskere og kvinder med anden etnisk baggrund. Projektet blev videreført i fire kurser: løbehold for kvinder, aerobichold for kvinder, kost og ernæringskurser og et miljøprojekt

Rød pilAlle vinder på gensidig tillid
AOF Syd og EUC Syd indgår partnerskab om to projekter. De vil i fælleskab løfte opgaven med at afklare 3F's medlemmer. Samtidig tilbydes de studerende adgang til gratis motion og kostrådgivning ved en diætist.

Rød pilFolkesundhed og folkeoplysning
Hvordan kan kommuner og aftenskoler samarbejde om den forebyggende indsats for folkesundheden? Det er temaet på en konference, som Dansk Oplysnings Forbund indbyder til den 6. september 2007.

Rød pilDialogspil mellem landmænd og forbrugere
Landbrugets Oplysnings- og Kursusvirksomhed (LOK) lancerer i dag spillet Kryds. Spillet handler om sundhed, kvalitet, dyrevelfærd, natur, miljø og fremtiden for danske fødevarer
Det skal skabe dialog mellem landmænd og forbrugere gennem debat om dilemmaer og dyst om paratviden.

Rød pilFremtidens fødevarer
En landsdækkende debataktivitet med tilen "Fremtidens fødevarer - hvor går grænsen?"

Rød pilMotionsrecepten
Motionsrecepten er en hjemmeside produceret af Komiteen for Sundhedsoplysning og støttet af DFS.