Dansk Folkeoplysnings SamrådPrintvenlig udgave af siden Print

Her er du:


Tanker om folkeoplysning

Her kan du læse nogle større og sammenhængende overvejelser om folkeoplysningens opgaver og fremtid.

Rød pilInterview: Folk vil have fyldt på
Fornyelse er en mærkesag, så længe det gælder præsentationsformer og marketing. Men gruppearbejde slipper ikke ind på Århus Folkeuniversitet. Vi leverer folkelig formidling af forskning, siger rektor Sten Tiedemann.

Rød pilInterview: At holde ildsjæle i luften
Torben Dreier og FO-Århus er kendt for de mange utraditionelle initiativer og projekter. Men det er slet ikke ham, der er folkeoplysningens ideudvikler i Århus, siger han selv. ”Ideerne kommer ind ad døren til mig fra ildsjæle eller fra kommunen”.

Rød pilKronik: Foredrag til fælles bedste
Trods varsler om det modsatte lever ForedragsDanmark i bedste velgående, skrev Grænseforeningens formand, Finn Slumstrup i en kronik i Jyllands-Posten, den 18. marts 2009.

Rød pilInterview: Fra ofre til forbilleder
“Grænselandet har været et eksperimentarium i kulturmøde. Derfor har mindretallene i dag erfaringer, ressourcer og styrker, som resten af Danmark – ja hele Europa – kan lære af,” siger generalsekretær Knud Erik Therkelsen i dette interview om Grænseforeningens revitalisering.

Rød pilInterview: Vi skal grine sammen
Når vi får publikum til at grine af sig selv og med hinanden, skaber vi møder mellem mennesker, siger Lise Ørskov fra turne-teateret Opgang2. Teateret har specialiseret sig i debatskabende forestillinger om kulturforskelle, kulturmøde og integration.

Rød pilInterview: Aftenskolerne må tage sig sammen
Aftenskolerne må forny sig, formulere målsætninger og præsentere spændende tilbud til kommunerne. Ellers er jeg bange for, at de er væk om 10 år. Det mener formanden for de kommunale fritidskonsulenter, Kai Raun.

Rød pilReplik til Kai Raun: Kommunerne skal tage sig sammen
Det er ikke aftenskolerne, der skal tage sig sammen. Det er kommunerne, for hvis de ikke snart får øjnene op for de værdier de risikerer at miste, så bliver meget slået i stykker. Sådan skriver DOF NYT's redaktør, Robin Kristiansen, i en replik til Kai Rauns udtalelser i dette interview.


Rød pilInterview: Økologisk folkeoplyser på vedvarende energi
”Balanceakten” er navnet på et af Lars Myrthus mange projekter. Selv balancerer Øko-Nets sekretariatsleder mellem bæredygtig folkeoplysning og stress-skabende hyperaktivitet. ”Vi er ikke fanatiske. Vi er konsekvente, og alt er undersøgt til bunds,” siger han bl.a. i dette interview.

Rød pilInterview: Når folk brænder for noget
For Bjørn Salling er den danske folkeoplysning unik, fordi den samler mennesker, der brænder for noget. Det gælder i hvert fald den anarkistiske skoleleder selv, som det ene øjeblik sender alkoholikere ud til børnehavebørn og det næste opretter fitness-center for at konkurrere med de private.

Rød pilInterview: Rør grundigt rundt i gryden
Nye oplysningsformer og nye samarbejdsformer er vejen frem for folkeoplysningen, mener Steffen Hartje fra Fritid og Samfund. "En helt ny lov for området kan være det, som sætter skub i udviklingen," siger han.

Rød pilKommentar: Folkeoplysningen og kulturmødet

Hvad angår kulturmøder, ligger folkeoplysningen og roder det samme sted som for 10 år siden, skriver Khuram Shehzad, Rikke Mandrup og Rasmus Kjær fra EMPH teamet i Højskolernes Hus. Kommentaren blev bragt første gang i Højskolebladet nr. 17/23.11.07.

Rød pilInterview: Foreningerne vil ikke løse samfundets problemer
Politikerne og landssekretariaterne har urealistiske forventninger til foreninger og skoler. De frivillige er samlet om egne, fælles interesser og konkrete initiativer. De vil ikke løse samfundets problemer. Det er en af Bjarne Ibsens konklusioner i et interview, som bygger på en rapport om foreningslivet i Danmark.

Rød pilForeninger forener – til en vis grad
John Steen Johansen kommenterer interviewet med Bjarne Ibsen: De kommunale folkeoplysningsudvalg skal spille en større rolle i integration og udviklingen af aktivt medborgerskab. 

Rød pilInterview: Oplysning ved køledisken
”Vi leverer forbrugeroplysning lige på det sted og lige i det øjeblik, hvor borgeren står og skal vælge, hvad han vil købe.” Sådan beskriver Helle Bjerregård i dette interview det særlige ved FDB’s folkeoplysning, som hele tiden skal finde sin plads mellem forening og forretning.

Rød pilKommentar: Ansvarlighed og folkeoplysning
Hvis folkeoplysningen skal medvirke til at styrke den grundlæggende tillid og dermed sammenhængskraften i samfundet, skal den forholde sig kritisk til egen praksis og afhængighed af stat og kommune og leve op til sin public service-forpligtelse om at sætte væsentlige emner til debat mellem almindelige mennesker. Sådan skrev John Steen Johansen, Cand. Pæd. Psych., i et debatindlæg i Jyllands-Posten den 10.9.07

Rød pilTale: Realkompetence og folkeoplysning
"Dansk Folkeoplysnings Samråd havde gerne set, at vurdering og anerkendelse af realkompetence var blevet forankret i uafhængige vurderingscentre. Vi vil nu nøje følge, hvordan det vil gå, når uddannelsesinstitutionerne kommer i gang med realkompetencevurderingen. Det er vigtigt for os at alle borgere får reel mulighed for realkompetencevurdering," sagde DFS formand Per Paludan Hansen i en tale den 9. august 2007 på undervisningsministerens Sorømøde.

Rød pilArtikel: Lyst til læring
• Folkeoplysningens tilgang til læring gør os særlige egnede til at løse nogle af nutidens uddannelsesopgaver.
• Faglig viden er nødvendig, men med den hastige teknologiske og samfundsmæssige udvikling kan ingen klare sig alene med traditionelle, snævert definerede og nemt kvantificerbare kompetencer.
• Deltagerne opnår vigtige kompetencer og bliver motiverede til at uddanne sig yderligere, fremgår det af en ny undersøgelse.
Det er tre hovedpointer i denne artikel af Agnethe Nordentoft og Per Paludan Hansen, som blev uddelt på undervisningsministerens Sorø-møde, den 8.-10.8.07.


Rød pilInterview: Optimist på folkestyrets vegne
Den nordiske tradition for tolerance, pluralisme og aktiv medleven i folkestyret undergraves i disse år, mener Foreningen Nordens generalsekretær Peter Jon Larsen. Men disse værdier er trods alt så velfunderede i folkeoplysningen og foreningslivet, at han stadig er optimist.Rød pilKommentar: Kommunale visioner for folkeoplysningen
Det er vigtigt, at de nye kommuner indtænker det folkeoplysende område i de kommende kultur- og fritidspolitikker, mener Per B. Christensen, der peger på behov for nytænkning og nye mulige "markeder" for aftenskolerne. Per B. Christensen er børne- og kulturdirektør i Næstved og formand for Børne- og Kulturchefforeningen.

Rød pilInterview: Med kongehuset mod horehuse
De har prinsesse Benedikte som protektor, og de anmelder bordeller til politiet. Aktive Kvinder repræsenterer en næsten 100-årig folkeoplysningstradition, men de bærer den også ind i det 21. århundrede. "Hvis vi bare havde sagt, ”hvor er det synd for de kvinder”, var der ikke nogen, der havde taget notits af det," siger landsformand Lone Chodavarapu.

Rød pilInterview: Friheden tilbage til folkeoplysningen
"Vi skal vriste os løs af de bånd, der gennem årene er lagt på os - også selv om prisen er 100 % egenbetaling." Friheden til selv at bestemme over aktiviteterne er livsnødvendig for folkeoplysningen, mener Tage Dræbye, der til sommer træder som formand for NETOP efter fem år på posten.

Rød pilInterview: De kortuddannede vil gerne - men har ikke lyst
De kortuddannede er dybt splittede over for tilbud om mere uddannelse. Det kræver en særlig indsats med motivation og pædagogik, som bl.a. daghøjskolerne er gode til, siger professor Knud Illeris.

Rød pilTale: Folkeoplysningens bidrag til demokratiet i et globalt perspektiv
I snart 200 år har folkeoplysningen været en integreret del af demokratiet i de skandinaviske lande – ofte tæt knyttet til det nationale og den nationale kultur. I fremtiden kan folkeoplysningen komme til at spille en lige så stor – måske endnu – større rolle, hvis vi formår at placere den i et globalt perspektiv. Det sagde DFS’ næstformand Per Paludan Hansen i en tale på en nordisk demokratikonference den 1. december 2006.

Rød pilKommentar: Aftenskolerne - afvikling eller udvikling
"Det burde ikke være svært at skabe et nyt image, fordi undersøgelser af området viser, at det ikke er det sociale, men det faglige aspekt, der får deltagerne til at bruge aftenskolerne, samt at det er en undervisningsform, der i høj grad henvender sig til samfundets „sårbare grupper“," skriver Steffen Hartje, centerleder for Fritid og Samfund.

Rød pilInterview: Et alternativ til tæsk og test
”I øjeblikket er det som om, at al uddannelse skal måles og vejes og puttes i kasser og skemaer. Der er nogen, der ikke forstår, hvornår mennesker lærer, hvornår tandhjulet drejer en omgang inde i vores hoveder. Jeg tror hverken på tæsk eller test,” siger AOF-Danmarks formand Jane Korczak.

Rød pilInterview: Frivillighed og fællesskab
Folkeoplysningen har meget at tilbyde både nutiden og fremtiden. Hvis den formår at anvende traditionen på nye temaer som globalisering, nærdemokrati og folkesundhed. Det er Ole Vig Jensen overbevist om efter 46 aktive år med folkeoplysning.

Før 2006

Rød pilFolkeoplysningens fremtid
Temanummer af "Fokus på Folkeoplysning"

Rød pilForenings-Danmark
Temanummer af "Fokus på Folkeoplysning"

Rød pilKampagner og oplysning
Temanummer af "Fokus på Folkeoplysning"

Rød pilÆstetik
Temanummer af "Fokus på Folkeoplysning"

Rød pilFremtidens folkeoplysning
Debatten i folkeoplysningens organisationer op til vedtagelsen af dokumentet "Fremtidens Folkeoplysning".