Dansk Folkeoplysnings SamrådPrintvenlig udgave af siden Print

Her er du:


Unge


Unge, folkeoplysning og politikerne

Rød pilBevar produktionshøjskolerne
Produktionsskolerne er et vigtigt uddannelsestilbud til dårligt stillede unge, som det normale uddannelsessystem ikke formår at tage hånd om. Sådan skriver Martin Henriksen, der er Dansk Folkepartis ordfører i et debatindlæg.

Rød pilFogh roser efterskolerne

"Efterskolerne er en værdifuld skoleform." Sådan sagde statsminister Anders Fogh Rasmussen i sin åbningstale på DGI's landsstævne i Haderslev. Efterskoleforeningen tager det som et tilsagn om, at regeringen ikke vil undergrave efterskolerne ved at omdanne 10. klasserne til en erhvervsrettet uddannelse.

Rød pil10. klasse får flere unge i gymnasiet
10. klasse er med til at bryde den negative sociale arv, viser nye tal. Det er konklusionen på en ny undersøgelse foretaget af Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. 13 præster og højskoleforstandere opfordrer til at skrive under på støtte til 10. klasserne.

Rød pilEfterskolerne har et stærkt tilbud
”Ny dansk PISA-undersøgelse af de 16½-årige unge dokumenterer, at eleverne i efterskolernes 10. klasser vokser både fagligt og socialt.” Det siger professor Niels Egelund fra Danmarks Pædagogiske Universitet.

Rød pilUnderskrifter for 10. klasse
Et år på en efterskole – også i 10. klasse – har stor betydning for unges personlige udvikling og videre uddannelses- og karriereforløb. Men regeringens "Velfærdspakke" bringer dette år i fare. Derfor har Efterskoleforeningen iværksat en underskriftsindsamling.

Rød pilHvorfor undergrave en succes?
Efterskolerne er tusindvis af unges første møde med folkeoplysningen, dens værdier og metoder. Men nu risikerer succesen at blive lemlæstet i en grad, at mange efterskoler måske ikke overlever. Det skriver DFS' formand Naser Khader i denne kommentar.

Rød pilProduktionsskoler i skudlinjen
Regeringen vil fjerne skoleydelsen til de unge på produktionsskoler og overdrage skolerne fra staten til kommunerne. ”Det er en direkte trussel mod produktionsskolerne som uddannelsesform,” udtaler Birgitte Josefsen, formand for Produktionsskoleforeningen.


Eksempler på DFS' medlemsorganisationers projekter særligt i forhold til unge

Rød pilOplysningsforbund sponserer nye jobs
For hver nyt job AGF skaffer hos sine sponsorer, ruller der 10.000 ekstra kroner ned i håndboldklubbens kasse fra Frit Oplysningsforbund i Århus.
”Vi kan støtte de unge mennesker og samtidig skaffe penge til klubben”, siger direktør i håndboldkluben Århus GF, Henrik M. Jacobsen.

Rød pilModsætninger mødes
Unge og folkeoplysning - modsætninger mødes? Det er titlen på en rapport, som opsamler erfaringer med unge i 12 folkeoplysende foreninger. Rapporten er udarbejdet af FDB.

Rød pilHash-samtalen - om unge og hashrygning

Hash-samtalen  giver konkrete redskaber til at tale om hash med den hashrygende unge i en samtale, der bygger på respekt og indsigt.
Bogen er udgivet af Komiteen for Sundhedsoplysning i samarbejde med Sundhedsstyrelsen og med støtte fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Sygekassernes Helsefond og Dansk Folkeoplysnings Samråd.

Rød pilFolkeoplysning for sent udviklede/bogligt svage
AOF Silkeborg etablerede en række folkeoplysningsaktiviteter for gruppen af sent udviklede unge i Silkeborg, således af deltagerne efterfølgende kunne hjælpes videre til at benytte de eksisterende ordinære folkeoplysningstilbud i Silkeborg.


Temanumre af "Fokus på Folkeoplysning"

Rød pilDe frie kostskoler

Rød pilDe nye unge


Medlemsorganisationer, der arbejder direkte med unge:

Rød pilEfterskoleforeningen

Rød pilForeningen af Daghøjskoler

Rød pilProduktionsskoleforeningen

Rød pilForeningen af husholdnings- og håndarbejdsskoler