Dansk Folkeoplysnings SamrådPrintvenlig udgave af siden Print

Her er du:


Facts og forskning om folkeoplysning

 

Motivation

Rød pilFolkeoplysningen kan noget særligt med motivation
Folkeoplysningen hjælper deltagere til at bryde fastlåste mønstre og barrierer for at uddanne sig.

Rød pilLyst til at lære mere
Deltagerne i daghøjskoler, aftenskoler, folkeuniversitet og højskoler får lyst til mere uddannelse efter et kursus.

Rød pilEfterskolerne knækker negativ social arv
Efterskolernes 10. klasse bidrager til, at flere unge får en ungdomsuddannelse.

  Stat og kommune


Rød pilAftenskolernes
økonomiske situation - april 2011

Kommunerne magter ikke opgaven
- Kommunernes økonomiske prioritering af den folkeoplysende voksenundervisning

Rød pilFolkeoplysningen er en del af regeringens strategi
"Livslang opkvalificering og uddannelse for alle på arbejdsmarkedet"

Rød pilKøbenhavns Kommune har undersøgt aftenskolerne

 

Kompetencer

Rød pilHenter vigtige kompetencer i folkeoplysningen
Deltagerne opnår i de folkeoplysende skoler opnår en stribe vigtige kompetencer.

Rød pilFå får anerkendt deres realkompetencer
Anerkendelse af realkompetencer er lavt prioriteret i mange uddannelsesinstitutioner.

Uddannelserne har ikke råd til at vurdere
realkompetence


Tillid og tryghed er drivkraft for uddannelse

Voksenvejledning på træningsbanen

 

 

Demokrati og sammenhængskraft

Rød pilSammenhængskraft gennem folkeoplysning
Svensk undersøgelse.

Rød pilHva' med demokratiet?
- en medlemsundersøgelse i Dansk Folkeoplysnings Samråd.
Vores daglige arbejde er demokratifremmende, uanset om vi arbejder med demokrati-temaer eller projekter i sig selv eller ej.

 

Konkurrence

Leverandør og myndighed på samme tid
- notat om driftsoverenskomster for Forberedende Voksen Undervisning og Ordblindeundervisning

Ulige konkurrence i folkeoplysningen
- notat om konkurrenceforhold mellem aftenskoler/folkeuniversitetere og VUC, biblioteker og musikskoler

 

 

Metoder

Rød pilMødet og mediet
Hvordan kan folkeoplysningen blive bedre til at bruge i computerbaseret undervisning.

 

 

Frivilligt

Afslutningskonference for Frivillighedsundersøgelsen

De travle på jobbet arbejder også i fritiden
Omkring 1/3 af danskerne udfører frivilligt arbejde, herunder folkeoplysende aktiviteter.

Alderdommens aktive i foreninger og netværk
En stor gruppe af de kommende ældre vil gå ind i aktiviteter, der har samfundsmæssig betydning.

Debatbog om frivilligt arbejde
Bogen diskuterer gennem en række dilemmaer, hvordan man kan arbejde med at udvikle sin organisation, hvis man ønsker at tiltrække og engagere frivillige.

Er frivillige organisationer uafhængige?
Hvordan bevarer de integritet og uafhængighed?

 

 

Andet

Forskelle på folkeoplysning i de nordiske  lande
En rapport om ligheder og forskelle skal inspirere arbejdet i det nationale folkeoplysningsudvalg.

Rød pilIndvandrere på højskole
Unge med indvandrerbaggrund får rigtig meget ud af at komme på højskole , men kommunerne har været for sløve til at udnytte den gratis mulighed. Det konkluderer en evaluering af projekt kommunepulje, som Center for Alternativ Analyse (CASA) har gennemført.

Gode eksempler
- fra den folkeoplysende voksenundervisning    

     

Statistik

Rød pilStore huller i statistik om folkeoplysning
Kommunerne indberetter langt dårligere, end Undervisningsministeriet giver indtryk af. Over en tredjedel har ikke opgivet deltagerantal. Knap 900.000 deltager i folkeoplysende undervisning ifølge DFS’ beregninger.