Fra folkeoplysningsudvalg til ny folkeoplysningslov

 

Folketinget vedtager ny folkeoplysningslov

Den 1. juni vedtog Folketinget enstemmigt en ny folkeoplysningslov.

Læs mere

Sådan ser den nye lov ud

Nu er alle ændringerne skrevet ind. En samlet lov kan downloades på Retsinformation.

Rød pilLæs bekendtgørelsen

 

 

Folkeoplysningsudvalg præsenterer gode løsninger

Aftenskolerne skal have større tilskud, og den ulige konkurrence med VUC skal afskaffes.
Det er to af de centrale anbefalinger fra regeringens folkeoplysningsudvalg.
Fredag den 15.10. offentliggjorde Undervisningsministeriet rapporten.
I rapporten analyserer udvalget folkeoplysningens situation. Udvalget har også set på nye muligheder for folkeoplysningen, og rapporten indeholder 38 konkrete forslag.

Rød pilDFS om rapporten

Rød pilAndres kommentarer til rapporten

 

Rød pilNyheder og begivenheder

Rød pilDet vil DFS med en ny folkeoplysningslov

Rød pilRapporten fra det nationale folkeoplysningsudvalg

Rød pilHvad var det nationale folkeoplysningsudvalg?

Rød pilDet kan folkeoplysningen
- materialer og dokumentation


 

Etaper på vej mod en ny lov

I februar 2009 nedsatte undervisningsminister Bertel Haarder et folkeoplysningsudvalg med repræsentanter fra ministeriet, Kommunernes Landsforening, DFS, DGI, DIF, DUF samt tre personligt udpegede medlemmer.
I april 2009 afholdt udvalget sit første møde.
I juli 2010 godkendte udvalget en samlet rapport.
Den 15. oktober 2010 blev rapporten offentliggjort.
Den 2. november 2010 præsenterede rapporten på en konference i Undervisningsministeriet
Den 10. november 2010 afholdt Undervisningsministeriet et møde med de involverede organisationer om arbejdet med at implementere udvalgets anbefalinger i lovgivningen.
Den 29. marts 2011 offentliggjorde Undervisningsministeriet et udkast til lovforslag.
Den 29. april 2011 blev forslaget fremsat i Folketinget.
Den 10. maj 2011 havde Folketinget førstebehandling af forslaget.
Den 30. maj 2011 havde Folketinget andenbehandling af forslaget, herunder behandling af ændringsforslag fra både regering og opposition.
Den 1. juni 2011 vedtog Folketinget lovforslaget i forbindelse med 3. behandlingen. Forslaget blev enstemmigt vedtaget, men et par ændringsforslag fra oppositionen blev forkastet.

 

 Printet fra www.dfs.dk - © Dansk Folkeoplysnings Samråd - Gl. Kongevej 39E, 2. tv. - 1610 København V - 33 15 14 66 - dfs@dfs.dk