Dansk Folkeoplysnings SamrådPrintvenlig udgave af siden Print

Her er du:


Hvad mener du?

Bland dig i debatten om folkeoplysningens nye opgaver og rammer.

Per Paludan Hansen og John Meinert Jakobsen repræsenterer DFS i det nationale folkeoplysningsudvalg. Men folkeoplysningen er forskellig og mangfoldig. Bl.a. derfor har de brug for dit input for at få de bedste mulige resultater ud af indsatsen.
DFS' hjemmeside opfordrer derfor deltagere,  lærere, skoleledere, konsulenter og andre ansatte eller valgte til at skrive et indlæg om, hvad de mener, folkeoplysningen  har brug for.

Skriv fem linjer elter to sider - og send dit indlæg til
mv@dfs.dk.

Nyt i debatten

2. november 2010
Retur til samhørigheden

Der er ingen tvivl om, at Venstre og folkeoplysningen har fælles rødder og fælles værdie, men der er gået nogle gevaldige skår i fællesskabet. Med folkeoplysningsudvalgets rapport, får Venstre nu en chance foræret for at klinke skårene og genskabe fællesskabet.
Sådan skriver DFS’ formand Per Paludan Hansen i en kronik i Fyens Stiftstidende den 2. november 2010.

Rød pilLæs mere

 

26. januar 2010
Aftenskolernes kerneydelse er truet

(25.01.10)
Styrkelse af det lokale demokrati, udvikling af et aktivt medborgerskab og bidrag til at forbedre integrationen er ikke det mest presserende, skriver aftenskolerne i landets seks store byer.
Samtidig præsenterer de ni forslag til en lovrevision.

Rød pilLæs mere  

Øvrige indlæg i debatten

Rød pilDet mente folkeoplyserne

Rød pilFolkeoplysning skal bevares som allemandsret

Rød pilAmatørmusikken skal have bedre forhold

Foreninger skal have tilskud til foredrag

NETOP's positionspapir til folkeoplysningsudvalget

Dansk Oplysningsforbunds ønsker til udvalgets arbejde

Dunkelt sagt er dunkelt tænkt - af skoleleder Poul Erik Kandrup

Må ikke blive et instrument for staten - kommentar af Bente Schindel, Kulturelle Samråd

Mere til fælles med bibliotekerne - kommentar af Steffen Hartje, Fritid & Samfund

Folkeoplysningen tænker nyt - Per Paludan Hansen om opgaverne for regeringens folkeoplysningsudvalg
Debat i andre medier

Rød pilNy lov skal være bredere end folkeoplysningsloven

Rød pilIdrætten analyserer folkeoplysningen

Rød pilIdrætten analyserer folkeoplysningsloven


Vi skal sikre en mangfoldighed af tilbud - Jens Stenbæk om folkeoplysningsudvalgets opgaver

Konkurrence mellem VUC og folkeoplysningen - af Britta Schall Holberg

Civilsamfundet skal styrkes - af Bente Dahl og Marianne Jelved

Plads til det frivillige engagement - af Rune Siglev, næstformand i DUF

Alle partier er glade for folkeoplysningen - debat i Folketinget 2.12.08

De Radikale vil have folkeoplysnings-kommission

Rød pilVenstre har glemt ungdomsskolerne

Leif Max Rasmussens kommentar til Venstre

På tværs af partiskel - Schall-Holberg replik til Leif Max Hansen

Højskolevenstre slår med halen - debatindlæg af Efterskolebladets redaktør

Statstilskud skader spontaniteten - Schall-Holberg replik til DFS

DFS-kommentar til Venstres oplæg

To artikler i Kristeligt Dagblad, 18.10.2008
Venstre blæser til ny værdikamp
Den åndelige velfærd skal bringes tilbage

Det folkelige engagements betydning - Venstres oplæg om folkeoplysning