Dansk Folkeoplysnings SamrådPrintvenlig udgave af siden Print

Her er du:


DFS' ønsker til en ny folkeoplysningslov

Om lovarbejdet

DFS bakker op om alle 38 forslag fra udvalget og anbefaler, at de indgår i en ny folkeoplysningslov eller i nogle tilfælde i ændringer af andre love.
DFS har ved flere lejligheder kommenteret rapporten fra folkeoplysningsudvalget.

Rød pilRegeringens folkeoplysningsudvalg præsenterer gode løsninger
Aftenskolerne skal have større tilskud, og den ulige konkurrence med VUC skal afskaffes. Det er to af de centrale anbefalinger fra regeringens folkeoplysningsudvalg. (15.10.10)

Rød pilBedre betingelser og nye opgaver
Denne kommentar af DFS' formand, Per Paludan Hansen, blev bragt i en række regionale dagblade mellem den 16. og 22. oktober 2010. (22.10.10)

Rød pilRetur til samhørigheden
Der er ingen tvivl om, at Venstre og folkeoplysningen har fælles rødder og fælles værdie, men der er gået nogle gevaldige skår i fællesskabet, sådan skriver DFS’ formand Per Paludan Hansen i en kronik. (3.11.10)

Rød pilUndervisningsministeren afviser centralt forslag fra udvalg
Undervisningsminister Tina Nedergaard vil ikke gribe ind over for VUC’ernes eksamensfrie kurser med høj statsstøtte og bruge pengene til aftenskolerne. (8.11.10)

Rød pil15 millioner til udvikling af folkeoplysningen
Regeringen er parat til at afsætte 15 mio. kr. over tre år til et udvikling folkeoplysning. I det hele taget er undervisningsministeren meget positiv over for de fleste forslag i rapporten fra regeringens folkeoplysningsudvalg. (8.11.10)


Fra udvalgsarbejdet

Det nationale folkeoplysningsudvalg var bl.a. et resultat af DFS' arbejde. DFS havde to repræsentanter i udvalget. Derudover var en af DFS' medlemsorganisationer repræsenteret.
I udvalget fremlagde DFS sine synspunkter skriftligt i to omgange:

Rød pilDFS' positionspapir
Papiret blev fremlagt i starten af udvalgets arbejde og angiver de temaer og den retning, DFS mener arbejdet skal tage.
Hovedpunkter i oplægget er:
Fastholde værdier og særpræg. Sikre sammenhængskraft, demokrati og medborgerskab. Fair konkurrencevilkår. Voksenpolitisk udvikling. Større statslig og kommunal bevågenhed.

Rød pilDFS' forslag til det nationale folkeoplysningsudvalg
I september fremlagde DFS sine konkrete forslag til, hvordan folkeoplysningen  skal udvikle sig, og hvilke rammer og støtteformer der vil være bedst.
Den frie folkeoplysning, folkeoplysningen som uddannelsesaktør og folkeoplysningen som oplysningsformidler - det er de tre søjler i DFS' aktuelle forslag til folkeoplysningsudvalget. Derudover foreslår DFS nye udvidede kommunale folkeoplysningsudvalg samt et nationalt folkeoplysningsråd.


Interviews

I det nationale folkeoplysningsudvalg er DFS repræsenteret af:
Per Paludan Hansen, sekretariatsleder i LOF og formand for DFS
John Meinert Jacobsen, forretningsfører i AOF-Danmark og bestyrelsesmedlem i DFS

Foreløbig to gange har de i interviews til dfs.dk fortalt om arbejdet i udvalget:

Rød pilEn ny fortælling om folkeoplysningen
(24. september 2009) Tilskudssatser, lokaler og konkrete samarbejdsformer er stadig vigtige temaer i det nationale folkeoplysningsudvalg. Men i dette interview udtrykker DFS’ to repræsentanter opbakning til  udvalgsformanden, der har sat fokus på behovet for en helt ny fortælling om folkeoplysningen.

Rød pilUenighed om opgaverne i folkeoplysningsudvalg
(25. august 2009) Idrætten og ungdommen vil hellere diskutere, om der skal være en fælles folkeoplysningslov, end hvad folkeoplysningens udfordringer er. ”Vi skal passe på, at debatten om flere love ikke kommer til at skygge for de mange vigtige opgaver, som det nationale folkeoplysningsudvalg har,” siger en af DFS’ repræsentanter i udvalget, John Meinert Jacobsen.