Dansk Folkeoplysnings SamrådPrintvenlig udgave af siden Print

Her er du:


Hvad var det nationale folkeoplysningsudvalg?

Fol_udv_370

I februar 2009 besluttede undervisningsminister Bertel Haarder at nedsætte et folkeoplysningsudvalg. Det skete, efter at DFS gennem et års tid havde argumenteret for behovet for sådan et udvalg.

Den 10. februar offentliggjorde Undervisningsministeriet udvalgets kommissorium. Det overdnede spørgsmål, som udvalget blev sat til at besvare var:
"Hvordan kan folkeoplysningens samfundsmæssige betydning styrkes og synliggøres, så den tillige med foreningslivet i højere grad kan bidrage til sammenhængskraften og myndiggørelse af borgerne samt til uddannelse, integration, sundhed m.v.?"

I udvalget sad bl.a. to repræsentanter fra DFS og en repræsentant for Højskoleforeningen. Også idrætten, kommunerne og ungdomsforeningerne er repræsenterede i udvalget.

Fredag den 15.10. offentliggjorde Undervisningsministeriet rapporten.


Rød pilUdvalgets kommissorium

Rød pilUdvalgets sammensætning

Rød pilUdvalgets rapport