Dansk Folkeoplysnings SamrådPrintvenlig udgave af siden Print

Her er du:


Det kan folkeoplysningen

- materialer og dokumentation

Rød pilNotat om aftenskolernes økonomiske situation
Dansk Folkeoplysnings Samråds sekretariat, 5. april 2011
• Indhold:
• Kommunerne bliver ved med at spare på aftenskolerne
• Kommunerne forskelsbehandler borgerne
• Udkants Danmark rammes særlig hårdt
• Voksenuddannelsescentrene (VUC) driver aftenskolevirksomhed
• VUC underbyder aftenskolerne ved hjælp af statsstøtte

Rød pilForskelle på folkeoplysning i de nordiske  lande
En rapport om ligheder og forskelle skal inspirere arbejdet i det nationale folkeoplysningsudvalg.

Rød pilLeverandør og myndighed på samme tid
- notat om driftsoverenskomster for Forberedende Voksen Undervisning og Ordblindeundervisning

Rød pilUlige konkurrence i folkeoplysningen
- notat om konkurrenceforhold mellem aftenskoler/folkeuniversitetere og VUC, biblioteker og musikskoler

Rød pilKommunerne magter ikke opgaven
- Notat om kommunernes økonomiske forvaltning og prioritering af den folkeoplysende voksenundervisning

Rød pilGode eksempler
- fra den folkeoplysende voksenundervisning  

Rød pilMønsterbrydende læringsrum i folkeoplysningen
- om de motiverende kvaliteter i det folkeoplysende arbejde

Rød pilIndividuel Forberedende Uddannelse
- en projektrapport og undervisningsvejledning

Rød pilHenter vigtige kompetencer i folkeoplysningen
- til job, uddannelse og fritid

Rød pilFolkeoplysningen motiverer
- til mere uddannelse