Dansk Folkeoplysnings SamrådPrintvenlig udgave af siden Print

Her er du:


Nyheder og arrangementer

Rød pilKL fortolker folkeoplysningsloven
Den nye folkeoplysningslov indeholder helt nye regler om brugerindflydelse. Kommunernes Landsforening har publiceret en grundig spørgsmål-og-svar-liste om emnet. ”Vi er ikke helt enige i KL’s fortolkning,” siger DFS’ formand Per Paludan Hansen.
(5. september 2011)


Rød pilFolketinget vedtager ny folkeoplysningslov
I sidste øjeblik blev det obligatorisk for kommunerne at nedsætte udvalg, der sikrer skolers og foreningers indflydelse på folkeoplysningen.
(6. juni 2011)

Rød pilDFS tager afstand fra Dansk Folkepartis fordomme
”DFS tager afstand fra de fordomme om andre kulturer, der kommer til udtryk i udvalgets spørgsmål til emnet stillet efter ønske fra Marlene Harpsøe.” Sådan kommenterede Dansk Folkeoplysnings Samråd et spørgsmål fra DF i Folketingets uddannelsesudvalg
(6. juni 2011)

Rød pilBliver folkeoplysningsudvalg obligatoriske igen?
Venstres ordfører, Britta Schall Holberg, antydede, at regeringen måske vil være med til at gøre kommunale folkeoplysningsudvalg obligatoriske, da Folketinget havde 1. behandling af forslaget til ny folkeoplysningslov.
(10. maj 2011)


Undervisningsministeren har fremsat forslag til ny folkeoplysningslov
Fredag den 29. april fremsatte undervisningsminister Troels Lund Poulsen det længe ventede forslag. Forslaget bygger på anbefalingerne fra regeringens folkeoplysningsudvalg.
Folketingets partier vil diskutere forslag et tirsdag den 10. maj, hvor det er til førstebehandling. Derefter arbejdes der med forslaget i uddannelsesudvalget.
Forslaget skal være færdigbehandlet senest den 1. juni, hvor Folketinget går på sommerferie. Ellers skal det genfremsættes i det nye folketingsår, dvs. til oktober.
Forslaget og planen for Folketingets behandling af det

Mere om arbejdet med loven 

Rød pilForslaget udsat
Forslaget til revision af folkeoplysningsloven blev alligevel ikke fremsat onsdag den 13. april. Undervisningsministeren lover, at loven bliver fremsat inden 1. maj, og at den bliver vedtaget inden sommerferien.
(14.4.2011)

Rød pilGenopretningspakke til aftenskolerne
Aftenskolernes økonomi må have en genopretning. Ellers risikerer de mange gode elementer i regeringens udkast til ny folkeoplysningslov at løbe ud i sandet. Det er budskabet i DFS’ høringssvar.
(11.4.2011)

Rød pilUdkast til ny folkeoplysningslov i høring
Onsdag den 29. marts offentliggjorde Undervisningsministeriet et udkast til et samlet sæt ændringer af folkeoplysningsloven. Et endeligt lovforslag vil blive fremsat i Folketinget onsdag den 13. april. Arbejdet med at udforme et høringssvar fra DFS er allerede i gang.
(30.3.11)

Rød pilKL forsøger at dreje uret tilbage
Mindre lovgivning og større frihed for den enkelte kommune til selv at bestemme, hvor meget, hvornår og hvordan man støtter folkeoplysningen. Det var det gennemgående bidrag fra Kommunernes Landsforening i regeringens folkeoplysningsudvalg. Nu forsøger KL at tage hele udvalget til indtægt for det princip.
(16.3.11)

Rød pilSkuffelse over ny folkeoplysningslov
Aftenskolernes økonomi får ikke et løft med den nye folkeoplysningslov. Selv om DFS’ formand pegede på mange andre fremskridt, var skuffelsen blandt deltagerne på DFS’ medlemsmøde om den ny folkeoplysningslov ikke til at tage fejl af.
(2.2.11) 
 

Rød pilKommunerne har halveret tilskuddet
På ni år har kommunerne fjernet næsten halvdelen af tilskuddene til folkeoplysningen. Lidt over halvdelen skyldes lovændringen i 2002. Resten har kommunerne klaret på eget initiativ.
(19.01.11)

Rød pilNedergaard til folkeoplysningen: Penge er ikke alt
Trods bekymringer over folkeoplysningens økonomi fra alle sider i Folketinget, forventer undervisningsministeren høj kvalitet uden flere penge af aftenskolerne. ”Små piger, der gerne vil have et dukkehus, må også nogle gange vente, til familien har råd,” sagde hun i Folketingets uddannelsesudvalg
(19.01.11)

Rød pilHvordan vil undervisningsministeren styrke folkeoplysningen?
Det får undervisningsminister Tina Nedergaard mulighed for at fortælle både politikere og borgere den 18. januar. Her er hun indkaldt til åbent samråd i Folketingets uddannelsesudvalg.
(3.01.11)

Rød pilSavner brugerindflydelse
Fritid&Samfund er skuffet over, at regeringens folkeoplysningsudvalg ikke vil forpligte kommunerne til at etablere folkeoplysningsudvalg. ”Det hænger ikke sammen med rapportens ønske om at styrke demokratiet,” skriver foreningen. (15.12.2010)

Rød pilVUC driver aftenskoler på statsstøtte
Over halvdelen af VUC’s kursister på Almen Voksenuddannelse og HF-enkeltfag er ikke interesserede i eksamen, viser nye tal. I medierne praler VUC-forstandere af deres eksamensfrie aftenskoletilbud. (3.12.2010)

Rød pilUndervisningsministeren afviser centralt forslag fra udvalg
Undervisningsminister Tina Nedergaard vil ikke gribe ind over for VUC’ernes eksamensfrie kurser med høj statsstøtte og bruge pengene til aftenskolerne. (8.11.10)

Rød pil15 millioner til udvikling af folkeoplysningen
Regeringen er parat til at afsætte 15 mio. kr. over tre år til et udvikling folkeoplysning. I det hele taget er undervisningsministeren meget positiv over for de fleste forslag i rapporten fra regeringens folkeoplysningsudvalg. (8.11.10)

Rød pilRetur til samhørigheden
Der er ingen tvivl om, at Venstre og folkeoplysningen har fælles rødder og fælles værdie, men der er gået nogle gevaldige skår i fællesskabet, sådan skriver DFS’ formand Per Paludan Hansen i en kronik. (3.11.10)

Rød pilNæsten alle er glade for rapport
”Anbefalingerne flugter med regeringens målsætninger,” siger undervisningsminister Tina Nedergaard. Også DGI, DIF og KL er tilfredse med rapporten fra regeringens folkeoplysningsudvalg, men DUF er bekymret over lokalestøtten. (25.10.10)

Rød pilRegeringens folkeoplysningsudvalg præsenterer gode løsninger
Aftenskolerne skal have større tilskud, og den ulige konkurrence med VUC skal afskaffes. Det er to af de centrale anbefalinger fra regeringens folkeoplysningsudvalg. Fredag den 15.10. offentliggjorde Undervisningsministeriet rapporten. (15.10.2010)

Rød pilBedre betingelser og nye opgaver
Denne kommentar af DFS' formand, Per Paludan Hansen, blev bragt i en række regionale dagblade mellem den 16. og 22. oktober 2010. (22.10.10)

Rød pilRegeringens folkeoplysningsudvalg præsenterer gode løsninger
Aftenskolerne skal have større tilskud, og den ulige konkurrence med VUC skal afskaffes. Det er to af de centrale anbefalinger fra regeringens folkeoplysningsudvalg. (15.10.10)

Rød pilNy folkeoplysningslov til foråret
I februar 2011 vil undervisningsministeren præsentere et forslag til revision af folkeoplysningsloven. Til gengæld har regeringen ingen planer  om at ændre loven om anerkendelse af realkompetence på voksen- og efteruddannelserne. (5.10.10) oktober 2010

Rød pilFolkeoplysningsudvalget er færdigt
Med en lille måneds forsinkelse er det nationale folkeoplysningsudvalg nu færdigt med sit arbejde. Rapporten er færdigskrevet og godkendt af udvalget, men den vil først blive offentliggjort efter sommerferien. (6.7.10

Rød pil10 ungdomsforslag til folkeoplysningsloven
”Vi ønsker minimums-standarder for tilskud til lokaler, aktiviteter og lederkurser, så foreningerne ikke rammes, når kommunen har en dårlig økonomi,” siger næstformanden i Dansk Ungdoms Fællesråd. (7.4.10)

Rød pilBedre vilkår for aftenskolerne
Vi har skabt forståelse for aftenskolernes og folkeuniversiteternes trængte økonomi, siger Per Paludan Hansen, som forventer forslag til forbedringer af aftenskolernes vilkår fra det nationale folkeoplysningsudvalg. Til gengæld skal vi ikke forvente de store nyskabelser. (22.1.10

Rød pilAftenskolernes kerneydelse er truet
Styrkelse af det lokale demokrati, udvikling af et aktivt medborgerskab og bidrag til at forbedre integrationen er ikke det mest presserende, skriver aftenskolerne i landets seks store byer. Samtidig præsenterer de ni forslag til en lovrevision.  (25.01.10)

Rød pilDUF er også utilfreds med kommunerne
Mindre lokaletilskud, intet folkeoplysningsudvalg og ingen støtte til nye foreninger. Det oplever mange ungdomsforeninger. Foreningslivet er med andre ord under pres i kommunerne, siger Rune Siglev, næstformand i DUF. (09.12.09)

Rød pilKL foreslår nye tilskudsregler til foreninger
Alle foreninger skal have et grundtilskud. Oven i skal kommunerne kunne tildele målrettede tilskud til særlige indsatsområder. Dette forslag rejser to repræsentanter for Kommunernes Landsforening i en kronik, hvor de også gentager kravet om frie rammer for kommunernes støtte til folkeoplysningen. (03.12.09)

Rød pilKommunernes Landsforening vil afluse statslige regler
Med ”10 skarpe om fritidspolitik og folkeoplysningslov” har Kommunernes Landsforening nu markeret deres holdninger i det nationale folkeoplysningsudvalg. Al magt til kommunerne er det underliggende budskab, som trækker i stik modsat retning af, hvad DFS ønsker. (11.11.09)

Rød pilIdrætten skal løse opgaver for kommunerne
Idrætsforeninger skal kunne løfte flere kommunale opgaver, og derfor skal kommunerne have mulighed for at give driftsstøtte til foreningerne for at løse konkrete opgaver. Det sagde DGI’s formand, Søren Møller, i sin landsmødeberetning. (10.11.09)

Rød pilGruppereferater fra dialogmøde om folkeoplysningsudvalg 
(30.10.09)

Rød pilKommunerne magter ikke opgaven
Hver gang én kommune giver 1 kr. pr. indbygger i støtte til folkeoplysning, giver en anden kommune 10 kr. Samlet set har kommunerne fjernet hver sjette støttekrone på seks år. ”Kommunerne magter ikke at administrere den økonomiske støtte til folkeoplysningen,” siger DFS’ formand, Per Paludan Hansen. (21.10.09)

Rød pilOpbakning med præciseringer
Vi vil gerne påtage os oplysningsopgaver for det offentlige. Og vi vil rigtig gerne have centralt fastlagte og ens tilskudsregler. To af de centrale forslag, som DFS har stillet i det nationale folkeoplysningsudvalg, fik bred opbakning på et dialogmøde for medlemmer. (6.10.09)

Rød pilEn ny fortælling om folkeoplysningen
Tilskudssatser, lokaler og konkrete samarbejdsformer er stadig vigtige temaer i det nationale folkeoplysningsudvalg. Men i dette interview udtrykker DFS’ to repræsentanter opbakning til  udvalgsformanden, der har sat fokus på behovet for en helt ny fortælling om folkeoplysningen. (24.9.09)

Rød pilDFS fremlægger sine forslag til folkeoplysningsudvalget
Den frie folkeoplysning, folkeoplysningen som uddannelsesaktør og folkeoplysningen som oplysningsformidler - det er de tre søjler i DFS' aktuelle forslag til folkeoplysningsudvalget. Derudover foreslår DFS nye udvidede kommunale folkeoplysningsudvalg samt et nationalt folkeoplysningsråd. (16.9.09)

Rød pilFem måneder ekstra til folkeoplysningsudvalget
Det nationale folkeoplysningsudvalg fortsætter sit arbejde frem til april 2010.
Formanden for det nationale folkeoplysningsudvalg, Jens Stenbæk, har besluttet at forlænge udvalgets arbejdsperiode til medio april 2010. Det oplyser Undervisningsministeriet i et brev til udvalgets medlemmer den 2. september. (02.09.09)

Rød pilUenighed om opgaverne i folkeoplysningsudvalg
Idrætten og ungdommen vil hellere diskutere, om der skal være en fælles folkeoplysningslov, end hvad folkeoplysningens udfordringer er. ”Vi skal passe på, at debatten om flere love ikke kommer til at skygge for de mange vigtige opgaver, som det nationale folkeoplysningsudvalg har,” siger en af DFS’ repræsentanter i udvalget, John Meinert Jacobsen. (25.8.09)

Rød pilHvordan skal en ny lovgivning på fritidsområdet se ud?
Hvilke konsekvenser vil det få, hvis folkeoplysningsloven opdeles i en foreningslovgivning og en voksenundervisningslovgivning? Det er et af de spørgsmål, som repræsentanter for folkeoplysningen, idrætten og ungdomsorganisationerne vil diskutere Fritid & Samfunds temadag.
´
Rød pilMellem flygtige og forpligtende fællesskaber
Over 100 folkeoplysere var samlet den 23. april for at diskutere mulighederne i det nationale folkeoplysnings-udvalg.
Nødvendigheden af at forbinde nye generationers flygtige fællesskaber med en forpligtende form var et af temaerne.


DFS' elektroniske nyhedsbrev, Netavisen, orienterer jævnligt om arbejdet med en ny folkeoplysningslov.
Rød pilTilmeld dig Netavisen her.