Dansk Folkeoplysnings SamrådPrintvenlig udgave af siden Printvenlig

Her er du:


Forskning og medier

Forskning og medier

Webseminar om kreativitet og innovation i læring
Kan vi undervise i kreativitet og innovation. Det er et af de vigtigste spørgsmål for undervisning i dag. Hvordan bruger vi de nordiske kompetencer – uden at miste dem? Nordisk Netværk for Voksnes Læring (NVL) ind...
8. februar 2012 - Forskning og medier
Usynlig gif til layout
Bedre muligheder for at klage over pressen
Ofrene har ikke altid overskud til at klage, når de er blevet hængt ud i pressen. Derfor skal Pressenævnet tage sager op af egen drift, mener John Meinert Jacobsen, der er medlem af Pressenævnet efter indstilling fra DFS. ...
7. februar 2012 - Forskning og medier
Usynlig gif til layout
Gratis oplysningsvideoer om Europa
Over 50 oplysende videoer står nu til rådighed for bl.a. undervisere og folkeoplysere. Bideo.dk er et nyt web-TV bibliotek om Europa. Det er Mediehuset København, der har etableret det nye Web-TV bibliotek - med t...
28. oktober 2011 - Forskning og medier
Usynlig gif til layout
Frivilligt engagement er brændstoffet
”Med den personlige gejst kan de frivillige formidle viden og holdninger på en måde, der går direkte i både hjerte og hjerne,” siger DFS’ sekretariatsleder. Midt i frivillighedsåret publicerer DFS&rsquo...
24. august 2011 - Forskning og medier
Usynlig gif til layout
Frivillige bærer folkeoplysningen
I de folkeoplysende skoler og foreninger kan man ikke undvære de frivilliges indsats. Mindst 70.000 lægger en frivillig indsats på området. I 70 procent af DFS medlemsorganisationer står de frivillige for halvdelen af ar...
17. august 2011 - Forskning og medier
Usynlig gif til layout
Hvordan bliver sociale medier sociale?
Hvordan opnår man en reel dialog på Facebook eller andre sociale medier? Det er temaet for et webbaseret foredrag onsdag den 8. juni. Det er den dansk digitale ekspert Anna Ebbesen, der holder foredraget, som afsluttes med debat mellem al...
6. juni 2011 - Forskning og medier
Usynlig gif til layout
Webforedrag om sociale medier i folkeoplysningens kommunikation
Organisationen skal have sin egen Facebook profil. Formanden skal blogge, og nyhederne skal ud på to linjer i twitter. Men hjælper det? Et nordisk webforedrag vil fortælle om strategier, der giver de sociale m...
4. maj 2011 - Forskning og medier
Usynlig gif til layout
Danskernes Akademi om realkompetencer
I to udsendelser den 11. oktober behandler DR-TV programmet Danskernes Akademi afklaring og anerkendelse af realkompetencer. Udsendelserne belyser nye muligheder for den enkelte i forhold til uddannelse og kompetenceudvikling. Danskernes Akademi...
5. oktober 2010 - Forskning og medier
Usynlig gif til layout
Folkeoplysere er på Facebook
Twitter, You Tube, blogs og Facebook – også her finder du aftenskoler, højskoler og andre folkeoplysende organisationer. Det viser en nordisk undersøgelse. Af Michael Voss Annoncer og trykte programmer er ikke nok. Helle...
10. september 2010 - Forskning og medier
Usynlig gif til layout
Ny udgivelse om folkeoplysningens pædagogiske kvaliteter
Når den er bedst, hjælper folkeoplysningen hjælper deltagere til at bryde fastlåste mønstre og barrierer for at uddanne sig. Det var konklusionen i en forskningsanalyse 2009. Nu er teksten udkommet som pjece. Tre gr&os...
10. juni 2010 - Forskning og medier
Usynlig gif til layout
YouTube tager på efterskole
Efterskolerne har fået et nyt udstillingsvindue og eleverne deres helt eget forum for udveksling af videoer. Efterskoletube på YouTube vil fremover samle de 4.000 efterskolevideoer, som allerede ligger på nettet. ”Det viser, a...
11. maj 2010 - Forskning og medier
Usynlig gif til layout
Kommuners sundhedstilbud hjælper kun lidt
Borgerne ændrer ikke livsstil, selv om kommunerne rådgiver om sund kost, nul rygning og motion, viser en rapport fra AKF, Anvendt KommunalForskning. DFS’ foreslår, at kommunerne forpligtes til at indtænke folkeoplysninge...
10. maj 2010 - Forskning og medier
Usynlig gif til layout
Bestil en forsker og få svar!
Hvis du kan samle mindst 15 tilhørere, kan du bestille din helt egen forsker og få et gratis aktuelt foredrag om et spændende emne. Hør f.eks. om madens betydning for hjernen, få aflivet ti myter om den mørke mi...
19. februar 2010 - Forskning og medier
Usynlig gif til layout
Få får anerkendt deres realkompetencer
Anerkendelse af realkompetencer er lavt prioriteret i mange uddannelsesinstitutioner, fordi aktiviteten ikke er rentabel, viser en ny stor undersøgelse. Men den voksende ledighed har øget interessen for at få sine realkompetencer ...
29. januar 2010 - Forskning og medier
Usynlig gif til layout
Hvor dygtige er danskerne?
Danskernes kompetencer skal kortlægges. Undersøgelsen, som gennemføres af SFI, skal være de voksnes version af de meget omtalte PISA-undersøgelser af skolebørn. ”Hvor gode er vi danskere egentlig ti...
9. december 2009 - Forskning og medier
Usynlig gif til layout
Voksenvejledning og virksomhedsrådgivning
Hvordan samarbejder voksenvejledere med virksomhederne. Det er temaet for en konference arrangeret af Nationalt Center for Kompetenceudvikling (NCK). Centeret har analyseret voksenvejledningsnetværkenes virke gennem halvandet år. NCK...
10. november 2009 - Forskning og medier
Usynlig gif til layout
Stor tilfredshed med Netavisen
…hos nogle abonnenter. Læserne af DFS’ elektroniske nyhedsbrev vælger de artikler, der er relevante i deres arbejde og deres foreningsvirksomhed. Tilsyneladende har Netavisen ramt de rigtige temaer. Ingen er utilfredse m...
21. august 2009 - Forskning og medier
Usynlig gif til layout
2. udgave af webmagasin om realkompetence
”Fokus på RKV” udgives af Nationalt Videnscenter for Realkompetencevurdering. Nr. 2 af webmagasinet er netop udkommet. Bæredygtighed, investeringer og omkostninger i forbindelse med arbejdet med realkompetencer er emnet for en a...
10. juni 2009 - Forskning og medier
Usynlig gif til layout
Ingen adgang til OBS for aftenskoler
En reklame for Forsvarets uddannelser betyder, at aftenskoler ikke længere kan få deres tilbud omtalt i de såkaldte OBS-programmer på DR1 og DR2. Det er resultatet af en afgørelse fra Radio- og TV-nævnet.  ...
25. maj 2009 - Forskning og medier
Usynlig gif til layout
Uddannelserne har ikke råd til at vurdere realkompetence
Kun i begrænset omfang vurderer uddannelsesinstitutionerne ansøgeres realkompetence. Det er ikke økonomisk rentabelt, fremgår det af en foreløbig undersøgelse fra Nationalt Center for Kompetenceudvikling. ...
17. marts 2009 - Forskning og medier
Usynlig gif til layout
Tillid og tryghed er drivkraft for uddannelse
Undervisningen skal både være tæt på virkeligheden og indeholde et element af noget fiktivt og legende. Det er en af konklusionerne i oversigt over den eksisterende forskning i, hvad der motiverer kortuddannede til lærin...
17. marts 2009 - Forskning og medier
Usynlig gif til layout
Voksenvejledning på træningsbanen
”Første projektperiode har været en træningsbane”. Sådan lyder en af meldingerne fra de nystartede voksenvejledningsnetværk. Netværkene har oplevet omstillingsproblemer, men man begynder at kunne se ge...
17. marts 2009 - Forskning og medier
Usynlig gif til layout
Foreninger skal netværke
DATS har undersøgt tre forskellige kommuner med henblik på at afdække hvordan virkeligheden ser ud for foreningerne efter kommunalreformen og det er ikke alle steder det er et kønt billede. I et projekt for DATS - Landsfore...
24. oktober 2008 - Forskning og medier
Usynlig gif til layout
EVA beretter
Danmarks Evalueringsinstitut har netop udsendt sin årsberetning for 2007. ”Vi inviterer indenfor og fortæller om året der gik på instituttet,” skriver EVA. Ifølge årsberetningen var 2007 ”…et år som på mange måder var år 1 for EVA og bød på forandr...
2. juni 2008 - Forskning og medier
Usynlig gif til layout
PISA for voksne
Hvor godt læser vi? Kan vi lægge to og to sammen? Og er vi i stand til at løse problemer? Nu skal voksne danskere måles og vejes - lige som skolebørnene er blevet det i en årrække. Af Michael Voss PISA for voksne er ikke det seneste tilbud fra et ...
6. maj 2008 - Forskning og medier
Usynlig gif til layout
Tilbud: Gratis forsker-foredrag
Igen i år har skoler, foreninger og enkeltpersoner mulighed for at bestille en forsker til at holde et foredrag. Forskningens Døgn ’08 finder sted den 25.-26. april. Alle, der kan samle et voksent publikum på min. 10 personer, kan bestille en forsk...
7. marts 2008 - Forskning og medier
Usynlig gif til layout
Lyst til at lære mere
Daghøjskoler, aftenskoler, folkeuniversitet og højskoler har pænt fat i de lavestuddannede, og deltagerne får lyst til mere uddannelse efter et kursus. Men der er stadig mange barrierer, før danskerne for alvor efteruddanner sig. Af Michael Voss ...
17. januar 2008 - Forskning og medier
Usynlig gif til layout
Henter vigtige kompetencer i folkeoplysningen
Når deltageren er færdig med sit aftenskolekursus eller højskoleophold, er hun blevet personligt udviklet. Men hun har også opnået en stribe vigtige kompetencer, som hun i mange tilfælde kan bruge på sit arbejde. Det samme gælder andre folkeoplysni...
17. januar 2008 - Forskning og medier
Usynlig gif til layout
Foreningerne vil ikke løse samfundets problemer
Politikerne og landssekretariaterne har urealistiske forventninger til foreninger og skoler. De frivillige er samlet om egne, fælles interesser og konkrete initiativer. De vil ikke løse samfundets problemer. Det siger Bjarne Ibsen i et interview, s...
9. oktober 2007 - Forskning og medier
Usynlig gif til layout
Prisopgave om Nordisk Sommeruniversitet
Nordisk Sommeruniversitet fylder snart 60 år. Jubilæet bliver blandt andet fejret med en prisopgave. Skriv et essay om sommeruniversitetets historie og vind en førstepræmie på 30.000 kr. Nordisk Sommeruniversitet indkalder nu bidrag til en prisopga...
3. september 2007 - Forskning og medier
Usynlig gif til layout
Bestil en forsker
Skab dialog mellem forsker og borger. Arranger et foredrag med en forsker i perioden 25. – 28. april. Foredragsholderen er – næsten - gratis. Sådan lyder tilbudet fra ”Forskningens Døgn". ”Forskningens Døgn” er en årlig landsdækkende begivenh...
21. marts 2007 - Forskning og medier
Usynlig gif til layout
Aftenskoler skal spille større rolle i forebyggelsen
Hver gang samfundet bruger 1.000 kr. på at helbrede, går der én krone til forebyggelse. Det fremgår af et debatoplæg fra ugebrevet Mandag Morgen. Oplægget kalder aftenskoler, foreninger mm for ”et udviklingslaboratorium af nye ideer om forebyggelse”...
15. november 2006 - Forskning og medier
Usynlig gif til layout
Videncenter for vejledning
En af vejene til mindre frafald på uddannelser går måske gennem bedre vejledning. Et nyt videncenter skal indsamle erfaringer på syv områder fra grundskole til videregående uddannelse Det kan man læse i nyt-fra-uvm.dk, et elektronisk nyhedsbrev fra...
6. november 2006 - Forskning og medier
Usynlig gif til layout
Unge, foreningsliv og kompetenceudvikling
Ny rapport fra Center for Ungdomsforskning. Rapporten sætter fokus på, hvordan unges aktive deltagelse i foreningslivet indgår i såvel kompetenceudvikling i foreningslivet som deres aktuelle hverdagsliv og planer for fremtiden. Rapporten kommer endvi...
18. oktober 2006 - Forskning og medier
Usynlig gif til layout
Clearinghouse: Alt hvad vi ved om uddannelse
Hvilke metoder virker godt i uddannelse, hvad er det vigtigt at være opmærksom på, når man skal lave god uddannelse, og hvilke uddannelsespolitikker har vist sig succesfulde? Det vil praktikere, planlæggere og politikere fremover kunne få svar på i DPU...
6. oktober 2006 - Forskning og medier
Usynlig gif til layout
Netbaseret undervisning - ikke for alle
Netbaseret undervisning bliver i disse år mere og mere udbredt inden for voksen- og efteruddannelserne. Men et speciale sætter nu fokus på, at ikke alle målgrupper har lige gode muligheder for at klare sig i de nye fleksible uddannelser, hvor computere...
4. september 2006 - Forskning og medier
Usynlig gif til layout
Modsætninger mødes
Unge og folkeoplysning - modsætninger mødes? Det er titlen på en rapport, som opsamler erfaringer med unge i 12 folkeoplysende foreninger. Rapporten er udarbejdet af FDB. (Denne nyhed er ved en teknisk og uoprettelig fejl dateret 6.7.06. Den rigtige d...
6. juli 2006 - Forskning og medier
Usynlig gif til layout
Bestil et gratis forskerforedrag
Alle, der kan samle et publikum på minimum 10 personer, kan bestille en forsker til at komme og holde et gratis foredrag den 5.-6. maj. Når Forskningens Døgn skydes i gang, står 200 forskere klar til at rejse ud i landet og fortælle levende om deres fo...
7. april 2006 - Forskning og medier
Usynlig gif til layout
De travle på jobbet arbejder også i fritiden
Omkring 1/3 af danskerne udfører frivilligt arbejde, herunder folkeoplysende aktiviteter. Det fremgår af en ny undersøgelse fra Socialforskningsinstituttet. De frivillige findes i alle samfundslag. Forældre med høj jobstatusSer man på forskellige grupp...
2. februar 2006 - Forskning og medier
Usynlig gif til layout
Sammenhængskraft gennem folkeoplysning
En ny svensk undersøgelse giver et meget positivt billede af betydningen af folkeoplysningen. Vi lærer noget om os selv. Vi er med i et socialt fællesskab, og vi får større selvtillid, siger svenskerne. * Lærdommen i sig selv. Altså det at man bliver ...
20. januar 2006 - Forskning og medier
Usynlig gif til layout
Hva' med demokratiet
- en medlemsundersøgelse i Dansk Folkeoplysnings Samråd Vores daglige arbejde er demokratifremmende, uanset om vi arbejder med demokrati-temaer eller projekter i sig selv eller ej. Det er det positive billede af folkeoplysningens forhold til demokrati...
10. januar 2006 - Forskning og medier
Usynlig gif til layout
Århus byråd til kamp for lokale medier
”De lokale ikke-kommercielle medier er i hvert fald i Århus en væsentlig del af pluralismen, ytringsfriheden og folkeoplysningen, ligesom de spiller en central rolle i integrationsprocessen,« skriver borgmester Louise Gade i en henvendelse til partiern...
29. november 2005 - Forskning og medier
Usynlig gif til layout
Hvad skal vi bruge den nye viden om hjernen til?
Teknologirådets borgerpanel offentliggjorde den 7/11 deres anbefalinger til, hvad politikere, forskere og industri skal pejle efter, når vi fremover skal anvende hjerneforskningens resultater.Borgerpanelet anbefaler blandt andet:* Hjerneforskningen ska...
11. november 2005 - Forskning og medier
Usynlig gif til layout
Ny rapport fra Center for frivilligt socialt arbejde
Partnerskaber - ”Kejserens nye klæder” eller nyskabende samarbejdsform? Siden midten af 90’erne er begrebet ”Partnerskaber ” hyppigt dukket op, når politikere, embedsmænd, erhvervsledere og mange andre taler om løsninger på de udfordringer, vi står ove...
21. september 2005 - Forskning og medier
Usynlig gif til layout
Ny bog om Voksnes læringsrum
Antologien VOKSNES LÆRINGSRUM behandler emnet voksnes læring i fire forskellige rum; henholdsvis under uddannelse, på arbejdet, i hverdagslivet og på internettet. Bogen er delt op i syv dele, og bevæger sig hele vejen rundt om begrebet; lige fra foruds...
23. august 2005 - Forskning og medier
Usynlig gif til layout
Hvad er FOFU?
FOFU er Foreningen for forsknings- og udviklingsvirksomhed i folkeoplysning og voksenundervisning.- en uafhængig og uformel forening der især ønsker at fremme og udvikle folkeoplysning og voksenuddannelse i et livslangt læringsperspektiv - et bredt sam...
3. maj 2005 - Forskning og medier
Usynlig gif til layout
Af Fædrene Jord
Det danske Filminstitut har lavet en ny Danmarksfilm, Af den fædrene Jord. Den har været vist på Nationalmuseet, Moesgaard, rundt om i foreninger og på museer i Danmark og to gange på DR 2. En ny dansk dokumentarfilm som tankevækkende og inspirerende s...
14. marts 2005 - Forskning og medier
Usynlig gif til layout
Københavns Kommune har undersøgt aftenskolerne
Københavns kommune igangsatte et udviklings- og evalueringsprojekt om aftenskolerne, med henblik på at afdække hvor skolerne havde behov for udvikling samt at udvikle konkrete redskaber til at igangsætte udviklingen.Første rapport fra projektet er nu f...
23. februar 2005 - Forskning og medier
Usynlig gif til layout
Ny uddannelse i medborgerskab
Danmarks Pædagogiske Universitet vil med ny master-uddannelse sætte fokus på, at begreber som demokrati og samfundssind ikke længere kan tages for givet Den nye uddannelse til ”master i citizenship education” henvender sig især til: 1) Konsul...
18. januar 2005 - Forskning og medier
Usynlig gif til layout
Offentlige ankenævn uden elektronisk åbenhed
Offentlige ankenævn er meget lukkede med hensyn til elektronisk åbenhed. Kun meget få offentlige ankenævn lægger oplysninger af væsentlig betydning for borgerne på deres hjemmeside. Det viser en analyse foretaget af DICAR – Center for Analytisk Journal...
12. januar 2005 - Forskning og medier
Usynlig gif til layout
Miljø og sundhed i hverdagen
Mange vil gerne værne om miljøet og familiens sundhed, men har ikke altid tid til selv at undersøge tingene. Derfor har FDB sammen med Informationscentret for Miljø og Sundhed udgivet håndbogen "Det er dit valg - miljø og sundhed i hverdagen".  Bo...
8. oktober 2004 - Forskning og medier
Usynlig gif til layout
Ny adfærd blandt bibliotekernes brugere
Kommunernes Landsforening (KL) gennemførte i foråret 2004 en trafiktælling blandt ca. 3000 biblioteksbrugere på 21 store og små folkebiblioteker landet over. Ved trafiktællingen blev det registreret, hvor længe bibliotekets brugere opholdt sig på bibli...
1. oktober 2004 - Forskning og medier
Usynlig gif til layout
Fremtiden i lokalsamfundet
Borgernes interesse for kommunalpolitik, følelsen af tilknytning til kommunen, viden om kommunalpolitik, lokalpolitisk selvtillid og opfattelsen af hvad, der er et godt kommunalstyre, varierer ikke med kommunestørrelse. Det viser en undersøgelse af sam...
1. oktober 2004 - Forskning og medier
Usynlig gif til layout
Folk bliver til "folket"
Hvordan bliver en masse personer til et folk? Det gør de for eksempel, år de organiserer sig og danner bevægelser, og når de bevæger sig fysisk sammen. Begrebet "folket" er emnet for 12 artikler i en antologi, som Jørn møller har redigeret: ´"Folk - om...
30. september 2004 - Forskning og medier
Usynlig gif til layout
Inspiration til folkeoplysning i et multikulturelt samfund
Folkevirke har udgivet inspirations- og idéhæftet "A guide to Intercultural Understanding", som folkeoplysere kan bruge i arbejde med at integrere minoritetskulturer i majoritetskulturen. I hæftet præsenteres ideer og inspiration til studiekredse, dels...
15. september 2004 - Forskning og medier
Usynlig gif til layout
Ny foredragsportal
Fredag den 27. august gik Foredragsportalen i luften under mottoet “når emnet er vigtigt”. Folkene bag portalen tilbyder over 300 foredrag indenfor en lang række kategorier. Med sit varierede udvalg henvender Foredragsportalen sig både til uddanne...
31. august 2004 - Forskning og medier
Usynlig gif til layout
Opfordring til korledere
De to specialestuderende fra Institut for Musik og Musikterapi, som i april opfordrede kor og korledere til at deltage i en undersøgelse om vilkårene og vækstgrundlaget for korsang i Danmark, er i fuld gang, men mangler stadig svar fra mange af korlede...
26. august 2004 - Forskning og medier
Usynlig gif til layout
Æstetisk dannelse en nødvendighed
"De vitale funktioner ved det æstetiske kan blive en ødelæggende kraft, hvis de overlades til tilfældigheders og særinteresseres spil. Derfor er den æstetiske dannelse en del af oplysningens centrale udfordringer," skriver Hans Jörg Hohr i Fokus på Fol...
19. august 2004 - Forskning og medier
Usynlig gif til layout
Et skridt på vejen
Foreningen af Daghøjskoler har netop udgivet "Et skridt på vejen - udviklingsperspektiver på daghøjskolernes praksis". Bogen er redigeret af Mette Jørgensen og giver et virkelighedsnært billede af en mangfolkdig og levende voksenundervisning, som den p...
29. juni 2004 - Forskning og medier
Usynlig gif til layout
Hvad sker der med folkeligheden?
Forskere vil kortlægge, hvad der sker med folkeligheden, når Danmark får færre kommuner. Ingen ved, hvad der skete med folkeligheden og foreningslivet, da Danmark sidst fik en kommunalreform. Det var der ingen, der interesserede sig for i 1970. Det er ...
28. juni 2004 - Forskning og medier
Usynlig gif til layout
Informationssamfundets studenterbrød
For blot få år siden blev de folkeoplysende organisationer vældig fornærmede, hvis de blev bedt om at være med i en kampagne. Argumenterne lød:" Folkeoplysning er jo ikke noget, man bare kan bestille" eller "Vi er ikke det offentliges forlængede a...
9. juni 2004 - Forskning og medier
Usynlig gif til layout
Dansk demokrati i topklasse
Den enkelte borger har fået mere indflydelse og er blevet mere engageret i demokratiet i de seneste 30 år. Kun et ganske lille fåtal af danskerne er komplet uinteresserede i politik, og sammenlignet med udenlandske tilstande ligger Danmark demokratisk ...
9. juni 2004 - Forskning og medier
Usynlig gif til layout
Nyere højskoler er mest truede
En gennemgang af højskoleetableringer og lukninger siden 1970 afslører, at de ældste højskoler tilsyneladende har de bedst chancer for at overleve. Siden 1970 er der åbnet 82 højskoler, lige så mange, som der totalt set er i dag. Af disse 82 skoler er ...
7. juni 2004 - Forskning og medier
Usynlig gif til layout
EU lancerer ny ungdomsportal
Den 26. maj åbnede en ny portal, som skal imødekomme unge europæeres behov for information om EU-landene. Portalen http://europa.eu.int/youth giver adgang til over 10.000 websider på de 20 EU-sprog. Den nye portal er udviklet af unge eur...
27. maj 2004 - Forskning og medier
Usynlig gif til layout
ABC for internationale uddannelser
Cirius har lavet en ABC for international uddannelse. ABC’en er en miniordbog på nettet med forklaringer på forkortelser, begreber og organisationer inden for international uddannelse.Det er ikke altid let at finde rundt i de mange forkortelser og begr...
10. maj 2004 - Forskning og medier
Usynlig gif til layout
Ny CD med sange for bæredygtig udvikling
Netværket for Økologisk Folkeoplysning og Praksis sender senere i maj CDen 'Bæreklang' på gaden. Bæreklang rummer 14 nye numre med blandt andre Kim Larsen, Lars Lilholdt Band, Klondyke, SP Just Frost og Souvenirs. CDens motto bliver: ROCK MED! - F...
10. maj 2004 - Forskning og medier
Usynlig gif til layout
Kor og korledere efterlyses
Vi er to kandidatstuderende ved Institut for Musik og Musikterapi ved Aalborg Universitet, der skriver speciale om "Korlivets aktuelle vilkår i Danmark". Specialeemnet er udarbejdet i samråd med Steen Lindholm (Landssekretariatet for Dansk Amatørmusik)...
28. april 2004 - Forskning og medier
Usynlig gif til layout
Tyrkisk udgave af efterskolefilm
”105 karde ile 18 anababa” betyder ”105 søskende og 18 forældre” oversat til tyrkisk. Det er samtidig titlen på en ny oversat udgave af filmen om efterskoleliv, som Efterskoleforeningen og Wessing Film & TV udgav i 2003. Det er den første del ...
14. april 2004 - Forskning og medier
Usynlig gif til layout
Er folket det samme som flertallet?
Alene navnet  repræsenterer en udfordring, hvis en så gammel bevægelse som folkeoplysningen skal kunne finde et nyt ståsted. For hvad er det egentlig for et folk, der skal oplyses? Prøv at udskifte ordet folk med ordet flertal - fle...
31. marts 2004 - Forskning og medier
Usynlig gif til layout
Hjælp til at udvikle foreningen
Hvordan finder man ud af, hvad medlemmerne vil med foreningen? Lotte Møllers nye bog "Inde i foreningen - ude på forandring, værdibaseret foreningesudvikling - hvorfor og hvordan" viser vej. Medlemmerne i en forening har oftest vidt forskelli...
29. marts 2004 - Forskning og medier
Usynlig gif til layout
Læring bag murene
Nordisk Ministerråd har udgivet rapporten "Å lære bak murene - Utdannelse og kriminalomsorg i et livslangt læringsperspektiv", som er en kortlægning af undervisningen i nordiske fængsler. Nordisk Råd vedtog i 1999 en anbefaling om fængselsundervisninge...
17. marts 2004 - Forskning og medier
Usynlig gif til layout
Pjecer om Nordplus Voksen og Grundtvig 2
Cirius har udarbejdet pjecer med vejledning i mulighederne for at søge tilskud gennem de forskellige programmer, som organisationen administrerer. De har blandt andet lavet pjecer om Nordplus Voksen og om Grundtvigprogrammet for læringspartnerskaber. D...
1. marts 2004 - Forskning og medier
Usynlig gif til layout
Voksenuddannelse i tal
Undervisningsministeriet har for fjerde gang udgivet "Voksenuddannelse i tal". Publikationen er en opdatering af de tidligere udgaver af 'Voksenuddannelse i tal", indeholdende centrale og tværgående aktivitets- og deltageroplysninger.Publikationen inde...
3. februar 2004 - Forskning og medier
Usynlig gif til layout
Svensk oplysningsprojekt på DR2
Arbetarnas Bildningsförbund - AOFs svenske søsterorganisation - har som en del af sit internationale arbejde skrevet manuskript til og optaget dokumentarfilmen "Indien på vej", der nu sendes i tre programmer på DR2. I "Indien på vej" følger vi sve...
26. januar 2004 - Forskning og medier
Usynlig gif til layout
Nye krav til foreningslivet
Artikel af Sigrid Kristensen i Ungdom & Idræt nr. 2, 2004Nye forventninger og udfordringer stiller nye krav til foreningslivet, mener Jens Erik Kristensen. Kristensen er lektor i idéhistorie ved Århus Universitet og har blandt andet forsk...
26. januar 2004 - Forskning og medier
Usynlig gif til layout
Politikere: Grundtvig stadig vigtig i dansk politik
Artikel af Morten Mikkelsen og Henrik Hoffmann-Hansen i Kristeligt Dagblad 20. januar 2004Mange politikere mener, at Grundtvig stadig har betydning for deres politiske indsats131 år efter sin død er politikeren, grundlovsgiveren, præsten og salmedigter...
21. januar 2004 - Forskning og medier
Usynlig gif til layout
Grundtvig på nettet
En lille gruppe frivillige folk har siden 1999 været i gang med byggeriet af "Grundtvig-Byen", som er et sted på internettet, hvor alle med interesse for Grundtvig og den grundtvigske virkningshistorie kan finde nyttige oplysninger. Grundtvig-byen råde...
20. januar 2004 - Forskning og medier
Usynlig gif til layout
Folkeoplysning er kommet for at blive
Kronik i Kristeligt Dagblad den 19. januar, 2004Af Inge Vinther, direktør i Folkeligt Oplysnings Forbund Folkeoplysning er kommet for at blive Hvis folk har lyst til at gå til engelsk eller blomsterbinding kan de da bare selv betale. Det er ikke n...
20. januar 2004 - Forskning og medier
Usynlig gif til layout
Dyrere at få adresseret blade hos Post Danmark
Det er ikke bare en flerdobling af udgifterne til porto, som vil gøre det dyrere for foreninger og organisationer at sende blade ud til medlemmerne. Oven i at portotilskuddet bortfalder og Post Danmark hæver taksterne, bliver det dyrere at f&...
17. december 2003 - Forskning og medier
Usynlig gif til layout
Ny bog om unge og foreningsarbejde
Unge frivillige er zappere, de er svære at hverve, og de stiller anderledes krav til de frivillige organisationer. Det er nogle af de mange myter, der er om unge frivillige. Center for frivilligt socialt arbejde har udgivet bogen: "Berør...
17. december 2003 - Forskning og medier
Usynlig gif til layout
Gratis og effektiv annoncering af jobs
Har du behov for en hurtig og effektiv annoncering efter nye medarbejdere, kan du benytte Landsforbundet af Voksen og Ungdomsundervisere - LVUs hjemmeside. Det er gratis at annoncere, og derfor er hjemmesiden velegnet uanset hvilken type stilling, du s...
1. december 2003 - Forskning og medier
Usynlig gif til layout
Bibliotekerne igen topscorere i Bedst på Nettet
Det er ved at blive en fast tradition, at bibliotekerne markerer sig ved den årlige kåring af de bedste offentlige hjemmesider. 2003-kåringen var ingen undtagelse. I alt 25 offentlige hjemmesider har i år opnået topscoren 5 net...
24. november 2003 - Forskning og medier
Usynlig gif til layout
Fire netkroner til dfs.dk i Bedst på Nettet
Bedst på Nettet har vurderet kvaliteten af www.dfs.dk og giver siden fire netkroner ud af fem mulige. Bedst på Nettet har de sidste tre år vurderet kvaliteten af en lang række offentlige hjemmesider. I Dansk Folkeoplysnings Samråd tilmeldte vi vores h...
19. november 2003 - Forskning og medier
Usynlig gif til layout
FOK-seminar om brug af illustrationer
Arbejdsgruppen for de Folkeoplysende Organisationers Kommunikationsforum har arrangeret seminaret 'Illustrationer - hvorfor & hvordan' for at inspirere og hjælpe kommunikatører i arbejdet med at skaffe illustrationer til blade og web og bru...
4. november 2003 - Forskning og medier
Usynlig gif til layout
Medborger i Danmark - nu som lydbog
Integrationsministeriet har udgivet 'Medborger i Danmark - En håndbog for nye borgere om det danske samfund' som digital tekst- og lydbog på dansk og en række fremmedsprog. Håndbogen giver nyankomne flygtninge og indvandrere en introduktion ti...
20. oktober 2003 - Forskning og medier
Usynlig gif til layout
Blade med oplag under 3000 bliver sorteper
Blade med oplag under 3.000 eksemplarer bliver sorteper, hvis portostøtten fjernes. Hvis støtten til bladporto falder bort, hedder dens afløser hos Post Danmark ”adresserede tryksager” for oplag over 3.000. For oplag under 3....
3. oktober 2003 - Forskning og medier
Usynlig gif til layout
Fremtiden i støbeskeen
Et fremtidsscenarie for folkeoplysningen bør indholde en analyse af de politiske muligheder og en strategi for, hvordan man påvirker politiske beslutningsprocesser lige fra lobbyvirksomhed til mediehåndtering. Det skriver  ...
1. oktober 2003 - Forskning og medier
Usynlig gif til layout
Relancering af verdens ældste kønspolitiske blad
Verdens ældste kønspolitiske blad Kvinden & Samfundet er på gaden igen med nyt design, egen hjemmeside og ny redaktør. Kvinden bag relanceringen er Signe Møller Jørgensen, der har flere års erfaring med re...
29. september 2003 - Forskning og medier
Usynlig gif til layout
Ny database med Sokratesprojekter
Nu er det blevet nemt at orientere sig om indhold og resultater vedrørende de næsten 2000 større projekter og netværk som EU-Kommissionen har givet Sokrates-tilskud til siden 1995.ISOC-databasen indeholder de større udviklingsp...
22. september 2003 - Forskning og medier
Usynlig gif til layout
Bibliotekernes hjemmesider er landets bedste
Tilgængeligheden er i top på mange bibliotekers hjemmesider. Ti biblioteker med Silkeborg og Helsingør Kommunes Biblioteker i spidsen tildeles 5 netkroner i IT- og Telestyrelsens evaluering ad det offentlige Danmarks hjemmesider &qu...
16. september 2003 - Forskning og medier
Usynlig gif til layout
Grundlovsnyt
Folketingets Præsidium søsatte, som de fleste læsere sikkert ved, i foråret 2000 med støtte fra alle Folketingets partier en folkelig debat om grundloven. Der blev bl.a. afsat en pulje på 4 millioner kr., som Dansk Folkeop...
9. september 2003 - Forskning og medier
Usynlig gif til layout
Frie og gratis pc-programmer
Torsdag den 28. august lancerer Nordisk Ministerråd på sit møde i Stockholm en fælles nordisk hjemmeside, hvor forbrugerne kan hente open source programmer til både privat og professionel brug.www.nordicos.dk - lavet af Forbrug...
28. august 2003 - Forskning og medier
Usynlig gif til layout
Debatoplæg om grundloven
Øko-net udgav med Nyhedsbladet Øko-net nr. 53 (juni 2003) en debatpjece, der samler nogle centrale pointer og konklusioner fra det debatmøde Øko-net afholdt den 5. juni om natur og miljø i grundloven, hvor der var debatindlæg af Mikael Witte (forfatter...
6. august 2003 - Forskning og medier
Usynlig gif til layout
Nyt blod til højskolerne
Artikel af Marianne Harbo i Berlingske Tidende den 4. august, Indland side 3 En kaptajn i hæren og en leder af et erhvervsakademi. En rappende musikpædagog og en sceneinstruktør. Så forskellige tilgange har en stribe af de senest tilkomne i forstander...
5. august 2003 - Forskning og medier
Usynlig gif til layout
Etniske minoriteter tager ikke på efterskole
Artikel af Morten Mikkelsen i Kristeligt Dagblad den 5. august, side 7  Selv om efterskoler arbejder med integration, udgør flygtninge og indvandrere kun en procent af eleverne Mens en ud af 10 elever i folkeskolen og de frie grundskoler har anden et...
5. august 2003 - Forskning og medier
Usynlig gif til layout
FOK-seminar om formidling på internettet
Arbejdsgruppen for de Folkeoplysende Organisationers Kommunikationsforum har arrangeret seminaret 'Formidling på internettet' som inspiration til, hvordan det er muligt at forbedre organisationers hjemmesider med små midler. Det er endnu engan...
1. juli 2003 - Forskning og medier
Usynlig gif til layout
Oversigt over EU-midler til NGO
Information Diffusion Europe Associations har på grundlag af EU-budgettet for 2003 lavet en oversigt over alle tilskudsmuligheder og programmer, der har relevans for NGOere og non profit-sektoren.Oversigten kan ses på http://www.idseurope.org...
12. juni 2003 - Forskning og medier
Usynlig gif til layout
Sidste frist for tilmelding til FOK-arrangement
Torsdag den 28. maj er sidste frist for tilmelding til De Folkeoplysende Organisationers Kommunikationsforums seminar 'Skriv journalistisk'. FOK har endnu engang sammensat et program, som kan inspirere de kommunikationsansvarlige og andre inte...
27. maj 2003 - Forskning og medier
Usynlig gif til layout
Aftenskolerne ramt i solar plexus
Overalt i landet er oplysningsforbund nu så økonomisk trængte, at de måopgive tilværelsen som selvstændige foreninger. De må slå sig sammen for at overleve og fortsat kunne tilbydeaftenskolekurser i tysk, regnear...
26. maj 2003 - Forskning og medier
Usynlig gif til layout
Syv veje til Europa
UdvidelsenHer kan du finde information om udvidelsen og få et overblik over hvert enkelt ansøgerland: http://europa.eu.int/comm/enlargement/index_da.htmlEuropa-Kommissionen i DanmarkLæs mere om Kommissionen, udvidelsen og andre politikom...
29. april 2003 - Forskning og medier
Usynlig gif til layout
Webside om integrationsindsatsen i folkeoplysningen
På www.lof.dk/integration kan du finde information om integrationsindsatsen inden for den folkeoplysende verden. Sitet er udviklet i Liberalt Oplysningsforbund i samarbejde med Frit Oplysningsforbund og Dansk Husflid for at inspirere små og s...
24. april 2003 - Forskning og medier
Usynlig gif til layout
Nettjenester i krise
Folkebibliotekerne har gennem flere år udviklet en lang række nettjenester. De dækker et bredt område fra Biblioteksvagten, hvor brugerne kan stille referencespørgsmål til bibliotekarerne via e-amail, til skriveopgave.dk, ...
27. marts 2003 - Forskning og medier
Usynlig gif til layout
Foreningshåndbog på nettet
Hvordan starter man en forening? Hvilke redskaber kan foreninger bruge til at styre sine aktiviteter? Og hvordan kan de arbejde med personaleledelse?Det er nogle af de spørgsmål, som du kan få svar på i den elektroniske foreningsh&#...
26. marts 2003 - Forskning og medier
Usynlig gif til layout
Bliv bedre på nettet med bibkurs.dk
BIBKURS er en ny service på Internettet, der er udviklet af Frederiksberg Bibliotek. Her er mulighed for informationsundervisning og videndeling - også kaldet e-learning. Brugeren af e-learning-portalen BIBKURS har blandt andet adgang til ...
26. marts 2003 - Forskning og medier
Usynlig gif til layout
Webside om kurser og foredrag i Danmark
www.x-viden.dk er en ny webside, der skal skabe overblik over kurser og foredrag i Danmark og skabe direkte forbindelse mellem udbyder og deltager.Det er muligt for alle foredragholdere og kursusarrangører gratis at tilmelde sig siden. De...
20. marts 2003 - Forskning og medier
Usynlig gif til layout
Bollywood som blikfang for højskolerne
Højskolen skal afspejle den tid og det samfund, den eksisterer i. Men det gør den ikke, så længe lærer- og deltagersammensætningen ikke afspejler nutidens interkulturelle Danmark. Derfor har højskolerne sat sig for at...
17. marts 2003 - Forskning og medier
Usynlig gif til layout
Internetportal om uddannelse i Europa
Portal on Learning Opportunities Throughout the European Space eller kort Ploteus - er en ny internetportal, som samler oplysninger om uddannelser fra børnehaveklasse til ph.d.-programmer i 30 europæiske lande, så det nu er mul...
11. marts 2003 - Forskning og medier
Usynlig gif til layout
OECD-rapport om voksenundervisning
OECD offentliggjorde mandag Beyond rhetoric: Adult learning policies and practices, den endelige rapport om organisationens undersøgelse af voksenundervisning. Rapporten har undersøgt erfaringer med voksenundervisnin...
11. februar 2003 - Forskning og medier
Usynlig gif til layout
Udvikling af kortuddannedes kompetencer
Undervisningsminister Ulla Tørnæs har offentliggjort en handlingsplan for udvikling af kortuddannedes kompetencer. Handlingsplanen skal sikre de kortuddannede en tættere tilknytning til arbejdsmarkedet. Landets to største forbund fo...
11. februar 2003 - Forskning og medier
Usynlig gif til layout
Kritik af Informationscenteret Miljø og Sundhed
Informationscenteret Miljø og Sundhed er et led i regeringens ny strategi for sundhed og miljøfaktorer og et forsøg på at erstatte Grøn Information. Det nye center oprettes som en uaf...
27. januar 2003 - Forskning og medier
Usynlig gif til layout
Unge skriver EU-grundlov
- Debatten skal have ny luft under vingerne, og derfor er det vigtigt, at børn og unge bidrager til udformningen af Europas kommende grundlov. Sådan hedder det i en fælles udtalelse om børn og unges engagement i fremtidens Europa, s...
9. december 2002 - Forskning og medier
Usynlig gif til layout
Kommunikationsseminar
Kommunikationsmedarbejdere fra Samrådet samt andre interesserede inviteres til seminar om kommunikationsstrategionsdag den 27. november 2002 kl. 10.00 - 16.30 hos Foreningshuset, Højnæsvej 63, 2610 Rødovre.Seminarets temaer er:1. Hv...
19. november 2002 - Forskning og medier
Usynlig gif til layout
Vind et kunstværk
Over 10.000 kunstinteresserede fortrinsvis fra Nordamerika, Tyskland, Schweiz, Østrig og de nordiske lande har i denne måned valgt at deltage i det danske internetgalleri, LesGalleries.com om at vinde en akvarel af den dansk bosiddende, indisk fødte, p...
29. oktober 2002 - Forskning og medier
Usynlig gif til layout
Skriv Danmarks nye grundlov
Folketinget har udskrevet en konkurrence, hvor klasser og grupper opfordres til at skrive deres forslag til Danmarks nye grundlov. I kan frit udforme jeres forslg til ny grundlov. Det vigtigste er, at teksten er klar og let at forstå. Det er ikke noge...
14. oktober 2002 - Forskning og medier
Usynlig gif til layout
Youropa.dk
Europa ungdom har fået deres egen hjemmeside i anledning af, at Danmark har formandskabet for EU.Stærke farver og frisk layout danner rammen for www.Youropa.dk hvor unge kan læse om EU på de deres præmisser.Hjemmesiden findes p...
7. oktober 2002 - Forskning og medier
Usynlig gif til layout
Hvad ved jeg egentlig om EU?
Titlen refererer til en profilavis udgivet til undervisningsbrug af Europa-Kommissionens repræsentation i Danmark.Avisen opridser skelettet i det europæiske samarbejde, de europæiske institutioner og principperne for EU-samarbejdet. Der ...
3. oktober 2002 - Forskning og medier
Usynlig gif til layout
Biblioteker er frontløbere i brug af internettet
Bibliotekerne rykker for alvor i kapløbet om borgerservice på nettet og viser, hvordan information og betjening kan gå hånd i hånd - og hvordan man kan forbedre allerede etablerede hjemmesider ved at videreudvikle netstederne. Den flotte bedømmelse fr...
12. september 2002 - Forskning og medier
Usynlig gif til layout