Dansk Folkeoplysnings SamrådPrintvenlig udgave af siden Printvenlig

Her er du:


2. udgave af webmagasin om realkompetence

10. juni 2009


”Fokus på RKV” udgives af Nationalt Videnscenter for Realkompetencevurdering. Nr. 2 af webmagasinet er netop udkommet. Bæredygtighed, investeringer og omkostninger i forbindelse med arbejdet med realkompetencer er emnet for en af artiklerne. 

En anden artikel sætter fokus på begrebet dokumentation. Der er en kommentar til min kompetencemappe, og en begrebsafklaring af begreberne merit, dispensation og realkomeptencevurdering. Der henvises desuden til Ruud Duvekots artikel, som han skrev til NVRs konference den 5. marts.


Indholdsfortegnelse for ”Fokus på RKV nr. 2”:
· Anerkendelse af realkompetencer– en proces fuld af ambivalens og kvaler; et casestudie i en realkompetencevurdering på en diplomuddannelse. Af Ulla Nistrup
· Overvejelser om dokumentation – til livslang læring eller til vurdering mod specifkke uddannelsesmål. Af Ellen Enggaard og Anne Marie Dahler
· Min Kompetencemappe  – en mappe med flere sider. Af Ellen Enggaard, Ulla Nistrup og Anne Marie Dahler
· Merit, dispensation og anerkendelse af realkompetencer – hvad er hvad?  Af Mette Ramsing Lindhardtsen og Kirsten Aagaard
· Hvordan skabes bæredygtighed i arbejdet med anerkendelse af realkompetencer? Hvilke investeringer skal der til, og hvad er udbyttet? Af Kirsten Aagaard
· Ruud Duvekot:”Den enkelte uddannelsessøgende som forandringsagent i det lærende samfund. Fra europæiske til nationale retningslinjer for at understøtte værdsættelse af realkompetencer”.