Dansk Folkeoplysnings SamrådPrintvenlig udgave af siden Printvenlig

Her er du:


Århus byråd til kamp for lokale medier

29. november 2005

”De lokale ikke-kommercielle medier er i hvert fald i Århus en væsentlig del af pluralismen, ytringsfriheden og folkeoplysningen, ligesom de spiller en central rolle i integrationsprocessen,« skriver borgmester Louise Gade i en henvendelse til partierne bag medieforliget. Hun støttes af de øvrige partiers rådmænd undtagen den konservative Poul B. Skou.

Medieforliget vil betyde store ændringer i loven om radio- og fjernsynsvirksomhed. Fremover skal fordelingen af de lokale sendetilladelser afgøres at et centralt radio- og tv-nævn under Kulturministeriet i stedet for af de lokale radio- og tv-nævn. Det vil ifølge de lokale mediefolk i Århus føre til en centralisering af magten over de lokale stationer.

Århus-nævnet, der ud over Århus Kommune dækker fire andre nabokommuner, administrerer i dag 14 lokalradio-frekvenser og to lokal-tv-frekvenser. De er fordelt på 10 radiokanaler og to lokale tv-kanaler, heraf de fire radiokanaler og én tv-kanal er placeret og dækker Århus by, skriver Jyllands-Posten Århus.

Men nu frygter et flertal i Århus Byråd, at de foreslåede lovændringer, der formentlig kun vil give Århus-området tre sendefrekvenser fremover, vil ødelægge de lokale medier og især den lokale debat, som trives i de ikke-kommercielle århusianske radio- og tv-stationer.

»Fremtiden for vores lokalradioer og lokal-tv-stationer skal øjensynligt afgøres i København. Hvorfor tror forligspartierne, at man i København ved, hvad der er bedst for os i Århus,« fastslog formanden for radio- og tv-nævnet i Århus, Torben Dreier i forlængelsen af henvendelsen til kulturministeren. Torben Dreier er skoleleder i FO-Århus.

Kulturrådmand Torben Brandi Nielsen udtaler: »Regeringen siger hele tiden, at de ikke skærer ned i den offentlige service, men alligevel har de gennem det senest år fjernet 2/3 af den statslige støtte til stationerne her i området.«