Dansk Folkeoplysnings SamrådPrintvenlig udgave af siden Printvenlig

Her er du:


Æstetisk dannelse en nødvendighed

19. august 2004

"De vitale funktioner ved det æstetiske kan blive en ødelæggende kraft, hvis de overlades til tilfældigheders og særinteresseres spil. Derfor er den æstetiske dannelse en del af oplysningens centrale udfordringer," skriver Hans Jörg Hohr i Fokus på Folkeoplysning.

Det nyeste nummer af Fokus på Folkeoplysning er udkommet og handler om æstetikkens rolle i vores hverdag. Hvad enten du er mest tilbøjelig til at mene, at æstetikken tildeles for stor betydning, eller du finder det aldeles nødvendigt, at vi lærer at afkode alle former for kultursignaler, kan du få dit synspunkt sat i perspektiv ved at læse augustnummeret af Samrådets blad.

Hvis du ikke allerede modtager Fokus på Folkeoplysning, kan du downloade det fra forsiden, eller du kan henvende dig til informationskonsulent Marie Clemmesen på mc@dfs.dk eller 33 15 14 66 og få bladet tilsendt gratis.