Dansk Folkeoplysnings SamrådPrintvenlig udgave af siden Printvenlig

Her er du:


Af Fædrene Jord

14. marts 2005

Det danske Filminstitut har lavet en ny Danmarksfilm, Af den fædrene Jord.
Den har været vist på Nationalmuseet, Moesgaard, rundt om i foreninger og på museer i Danmark og to gange på DR 2.

En ny dansk dokumentarfilm som tankevækkende og inspirerende sætter spørgsmålstegn ved vores forhold til den danske jord, vores rødder og vores folkekarakter…

Dan Säll og Gorm Rasmussen har fulgt en række danske menneskeskæbner igennem 4 år.
De har med kærlighed og poesi indfanget disse menneskers historier, deres drømme, tanker, glæde og frygt.

Historier som alle, på hver deres måde, tager afsæt i den enkeltes forhold til den danske jord og til det at være menneske i dagens Danmark.
Filmen er en rejse igennem det smukke danske landskab, hvor vi bliver vidne til menneskers forsøg på at finde balancen mellem den moderne verdens krav og deres egne personlige længsler efter at leve og bevare de meningsfulde værdier vi bærer med os fra fortiden.
Som en rød tråd igennem filmen ”kommenterer” Georg Brandes, med varme og et provokerende, knivskarpt blik den danske folkekarakter.
Det er filmskabernes håb at denne film vil inspirere til, at vi hver især, men også sammen, undersøger vores tanker og følelser omkring vores egen hjemstavn, og det at være dansker på godt og ondt. Måske kan en større interesse for vore egne rødder give os en større rummelighed for andre… en forståelse af, at disse følelser er universelle for mennesker overalt.
Et håb om at filmen vil ruske op i vores kærlighed og respekt for vores medmennesker, vores land og den utrolige historie den bærer i sig.

Folkene bag filmen er meget optaget af, at den kommer i videre cirkulation, da den rejser en række spørgsmål, som er af betydning for os alle, både i makro- og mikrodanmark. 
 
Filmen har sidst været vist i bl.a. lokalarkiver og landboforeninger i Skjern og Nibe med efterfølgende diskussion. 

Rød PilLæs mere på hjemmesiden:  http://dfilm.dk/affaedrenejord/

Nærmere oplysninger om mulighederne for at bruge filmen i folkeoplysningen kan fås hos:

Det danske Filminstitut
Lanceringskoordinator Morten Udsen
Tlf. 3374 3335
mortenu@dfi.dk