Dansk Folkeoplysnings SamrådPrintvenlig udgave af siden Printvenlig

Her er du:


Aftenskolerne ramt i solar plexus

26. maj 2003

Overalt i landet er oplysningsforbund nu så økonomisk trængte, at de må
opgive tilværelsen som selvstændige foreninger. De må slå sig sammen for at overleve og fortsat kunne tilbydeaftenskolekurser i tysk, regneark, klaverspil og danskundervisning til
ordblinde.

Årsagen er, at regeringen ved årsskiftet fjernede en del af det offentlige
tilskud til undervisningen.
Senest har FOF i Haderslev og Vojens lagt sig sammen med FOF-Syd, og det er
langt fra et enestående eksempel, fortæller direktør i FOF´s
landsorganisation Inge Vinther.

De seneste år har 60 procent af de lokale
FOF-afdelinger været nødt til at slå sig sammen for at overleve.
- Det er gået rigtig stærk efter nytår. Jeg vil tro, at en tredjedel af
sammenlægningerne er sket efter nytår, siger Inge Vinther.
Desuden er fire-fem lokalafdelinger helt lukket, skønner hun.


En massakre
Fra et andet oplysningsforbund, AOF, lyder samme melding. Forretningsfører
Ole Askvig skønner, at 10-15 procent af kursisterne er forsvundet på grund
af forhøjede deltagergebyrer.
- Regeringen har gennemført en massakre på folkeoplysningsforbundet. Det er
ikke gået så slemt, som vi frygtede, men det er bestemt heller ikke gået
godt, siger han.

Især de små afdelinger i landdistrikterne er sårbare. Aftenskolehold kan
vælte, hvis bare en eller to kursister springer fra. I de små afdelinger er
økonomien stram, og her er det især frivillig arbejdskraft, der driver
værket.
En af de mest tydelige konsekvenser af nedskæringerne er, at det er sværere
at få folk til at melde sig til bestyrelsesarbejde, fortæller Per Paludan
Hansen, sekretariatsleder i et andet af de store oplysningsforbund, LOF.

Der er dog positive ting ved større enheder, lyder det samstemmende. Der er
penge at spare ved at slå administration sammen, og øget samarbejde kan også
gøre det muligt at få fat i spændende lærere og foredragsholdere, som det
tidligere var umuligt at få fat i.

Per Paludan Hansen betegner imidlertid stadig nedskæringerne som barske.

- Vi havde brug for et spark, men at det ramte så hårdt - og lige i solar
plexus - var der ingen grund til. Jeg havde gerne set mere humane ændringer,
siger han

Artikel i Jyske Vestkysten af Jesper Rasmussen tlf. 79 12 45 72 , jsr@jv.dk