Dansk Folkeoplysnings SamrådPrintvenlig udgave af siden Printvenlig

Her er du:


Aftenskoler skal spille større rolle i forebyggelsen

15. november 2006

Hver gang samfundet bruger 1.000 kr. på at helbrede, går der én krone til forebyggelse. Det fremgår af et debatoplæg fra ugebrevet Mandag Morgen. Oplægget kalder aftenskoler, foreninger mm for ”et udviklingslaboratorium af nye ideer om forebyggelse”.

Mandag Morgen har skrevet debatoplægget på opfordring fra TrygFonden. Til Nyhedsbrevet udtaler formanden for Det Nationale Råd for Folkesundhed, professor Bente Klarlund Pedersen:
”Det er rystende små beløb, der bliver brugt på forebyggelse i forhold til, hvad der bliver brugt på behandling.”

Debatindlægget giver en række anbefalinger til, hvordan man kan styrke forebyggelsen. De skriver bl.a.:
”Regeringen bør også lave et nyt ambitiøst folkesundhedsprogram med klare målsætninger, som skal nås i løbet af f.eks. 10 og 20 år. Målene kan være at stoppe væksten i antallet af unge, der begynder at ryge eller reducerer den sociale ulighed i sundhed med en tredjedel.”

Desuden anbefaler udvalget, at det offentlige søger nye samarbejdspartnere:
”Samtidig bør idrætsforeninger, fagforbund, patientorganisationer, aftenskoler, ældreorganisationer og andre aktører få en langt større rolle i hele forebyggelsesindsatsen.
De er en slags udviklingslaboratorium for nye ideer om forebyggelse. Faktisk bruger foreninger i dag flere ressourcer end det offentlige, især hvis man tæller de frivillige arbejdstimer på forebyggelse med.”

Rød pilDebatoplægget

"Faktisk bruger foreninger i dag flere ressourcer end det offentlige, især hvis man tæller de frivillige arbejdstimer på forebyggelse med.”