Dansk Folkeoplysnings SamrådPrintvenlig udgave af siden Printvenlig

Her er du:


Blade med oplag under 3000 bliver sorteper

3. oktober 2003

Blade med oplag under 3.000 eksemplarer bliver sorteper, hvis portostøtten fjernes. Hvis støtten til bladporto falder bort, hedder dens afløser hos Post Danmark ”adresserede tryksager” for oplag over 3.000. For oplag under 3.000 er afløseren de endnu dyrere ”B-storbreve”.

Regeringen vil ganske vist som plaster på såret oprette en ny pulje på 30,8 millioner kroner til fremme af distributionen af mindre uge- og månedsblade med almennyttige, undervisningsmæssige, kulturelle, miljømæssige, politiske formål mv. De konkrete kriterier for tilskudsberettigelsen vil blive fastsat med hovedvægt på, at bladene opfylder kulturelle og demokratiske formål.

Dansk Fagpresse skønner imidlertid, at den samlede stigning i portoudgiften for de blade, som kan komme i betragtning til at søge puljen, vil ligge på omkring 90 millioner kroner.
Og sorteper bliver blade med et oplag under 3.000 eksemplarer.

Vejer et blad for eksempel 76 gram, vil det som ”B-storbrev” koste 6,25 kroner at udsende. Med et oplag på 650 vil prisen for en udsendelse stige fra ca. 1.400 kroner til godt 4000 kroner per nummer. En forøgelse af portoudgiften på godt 229 procent.

Blade med et oplag på over 3.000 vil fremover blive håndteret som ”adresserede tryksager”. For et blad med et oplag på 3.400 og med en vægt på 76 gram vil det betyde en stigning i portoen fra 2,14 kroner til 4,92 kroner, eller en stigning på 229 procent.

Regeringens forslag i strid med EU-regler
Regeringen har stillet forslag om, at aviser og blade, der er fritaget for moms, også fremover skal være omfattet af portostøtte. Men eksperter i EU-ret vurderer, at forslaget strider mod EU-regler, fordi kriteriet for momsfritagelse ikke er objektivt men rummer store elementer af skønsbeføjelser. Og statsstøtte må ifølge EU-bestemmelserne ikke tildeles på skønsgrundlag.

Læs mere om portostøtte på www.danskfagpresse.dk under nyheder

Kilde: Dansk Firmaidræt og Dansk Fagpresse