Dansk Folkeoplysnings SamrådPrintvenlig udgave af siden Printvenlig

Her er du:


Dansk demokrati i topklasse

9. juni 2004

Den enkelte borger har fået mere indflydelse og er blevet mere engageret i demokratiet i de seneste 30 år. Kun et ganske lille fåtal af danskerne er komplet uinteresserede i politik, og sammenlignet med udenlandske tilstande ligger Danmark demokratisk i top.

Det konstaterer Magtudredningen i undersøgelsen "Et ganske levende demokrati", som samfundsforskeren Jørgen Goul Andersen har lavet på grundlag af en række meningsmålinger herhjemme og i udlandet. Et "demokratisk smørhul", kalder han Danmark.

I forhold til tidligere må det danske demokratis tilstand karakteriseres som "ikke så ringe", og i forhold til omgivelserne bliver bedømmelsen snarere "særdeles god", konkluderer Goul Andersen. Danskerne føler gennemgående i høj grad, at de kan overskue det lokalpolitiske og handler her, mens det kniber mere med følelsen af at have indflydelse på landspolitik. Ikke desto mindre er danskernes interesse for både Christiansborg-politikken og international politik vokset, mens borgerne - især de unge under 30 år - mere og mere mister interessen for kommunalpolitik, men også for EU, hvad samfundsforskeren kalder bekymrende.

Individuelt engagement
Siden 1970erne er de politiske partier, fagbevægelsen og bøndernes andelsbevægelse gået stærkt tilbage som borgernes bindeled til politikernes beslutninger. Også de mere moderne græsrodsbevægelser er gået tilbage som en massemobiliserende faktor. I stedet engagerer danskerne sig nu mere individuelt, men stærkere som medborgere i for eksempel hvordan børnehaven eller skolen drives.

Sammenlignet med en række europæiske lande - deriblandt Sverige og Norge - har Danmark den mest politisk interesserede befolkning, konstaterer Goul Andersen.

Kilde: Ritzau i Berlingske Tidende den 9. juni 2004

Rød PilLæs mere om Magtudredningen og analysen af magt og demokrati i Danmark