Dansk Folkeoplysnings SamrådPrintvenlig udgave af siden Printvenlig

Her er du:


Debatoplæg om grundloven

6. august 2003

Øko-net udgav med Nyhedsbladet Øko-net nr. 53 (juni 2003) en debatpjece, der samler nogle centrale pointer og konklusioner fra det debatmøde Øko-net afholdt den 5. juni om natur og miljø i grundloven, hvor der var debatindlæg af Mikael Witte (forfatter), John Holten-Andersen (Naturrådet), John Nordbo (92-gruppen) og Anne Mette de Visser (Øko-net).

Debatoplægget er tænkt som inspiration til en fortsat debat rundt om i landet - f.eks. på folkehøjskolerne, gymnasierne og i oplysningsforbundene m.v.

Klassesæt kan bestilles på tlf. 62 24 43 24 eller eco-net@eco-net.dk