Dansk Folkeoplysnings SamrådPrintvenlig udgave af siden Printvenlig

Her er du:


Er folket det samme som flertallet?

31. marts 2004

Alene navnet  repræsenterer en udfordring, hvis en så gammel bevægelse som folkeoplysningen skal kunne finde et nyt ståsted. For hvad er det egentlig for et folk, der skal oplyses? Prøv at udskifte ordet folk med ordet flertal - flertalsbiblioteker, flertalstinget, flertalsagtigt, Det Konservative Flertalsparti og - ja - flertalsoplysning. Er det det flertal, vi mener, når vi bruger ordet folk?Det er en af de dilemmaer, Johan Peter Paludan, direktør for Instituttet for Fremtidsforskning, åbner for i næste nummer af Fokus på Folkeoplysning.

Temanummeret Fokus på forandring udkommer 5. april og bringer nye synspunkter ind i debatten om fremtidens folkeoplysning. Vi har blandt andet bedt Johan Peter Paludan og reklamemanden Holger Wilcks se på debatmaterialet og komme med en situationsrapport. 

I bladet kan du også læse, hvordan det går med debatten ude i organisationerne - hvad sker der, og hvad er næste skridt?

Hvis du ikke allerede modtager Samrådets blad Fokus på Folkeoplysning, kan du downloade det fra forsiden, eller du kan henvende dig til informationskonsulent Marie Clemmesen på mc@dfs.dk eller 33 15 14 66 og få bladet tilsendt.