Dansk Folkeoplysnings SamrådPrintvenlig udgave af siden Printvenlig

Her er du:


Et skridt på vejen

29. juni 2004

Foreningen af Daghøjskoler har netop udgivet "Et skridt på vejen - udviklingsperspektiver på daghøjskolernes praksis".

Bogen er redigeret af Mette Jørgensen og giver et virkelighedsnært billede af en mangfolkdig og levende voksenundervisning, som den praktiseres på et udsnit af landets daghøjskoler. Skolerne deler ud af deres erfaringer med forskellige værktøjer og metoder som ressourceprofiler, portfolier, logbøger, vejledning og fokusgruppeinterviews. Desuden reflekterer de over, hvordan de tilrettelægger og synliggør deres praksis.

"Et skridt på vejen" er ikke en teoretisk bog om voksenpædagogik. Den giver ingen endelige svar på sine undersøgelser. Til gengæld bygger bogens indhold på rapporter og materiale fra de skoler, der deltog i projektet, og åbner dermed for perspektiver til det videre arbejde i daghøjskoernes faktiske dagligdag.

Baggrund
Udgivelsen af "Et skridt på vejen" afslutter et forsøgs- og udviklingsprojekt, som daghøjskoleorganisationerne gennemførte i 2002-2003 med tilskud fra Undervisningsministeriet. Formålet var at finde veje til at sikre, at der er sammenhæng mellem det, daghøjskoleformen sigter mod, og det, deltagerne får med sig: At styrke den enkeltes handlekraft i livet, på arbejdspladsen og i samfundet.

Bogen er forsynet med et indledende og et konkluderende kapitel, som tegner baggrund og perspektiver for det praksisarbejde, der beskrives og diskuteres i kapitlerne 1 og 2. Idéhistorikeren Jens Erik Kristensen runder af med en skrap og tankevækkende artikle om daghøjskolernes vilje til kompetenceudvikling gennem læring.

Bag hovedprojektet har stået en styregruppe med repræsentanter fra Arbejdernes Oplysningsforbnund, Dansk Oplysnings forbund, Folkeligt Oplysnings Forbund, Frit Oplysningsforbund, Liberalt Oplysnings Forbund og Foreningen af Daghøjskoler i Danmark. Sidstnævnte har stået for at tilrettelægge, lede og afvikle projektet og står for udgivelsen.

For yderligere information, kontakt projektleder Ulla Rasmussen på ur@aadh.dk eller 86 15 06 99