Dansk Folkeoplysnings SamrådPrintvenlig udgave af siden Printvenlig

Her er du:


EVA beretter

2. juni 2008

Danmarks Evalueringsinstitut har netop udsendt sin årsberetning for 2007. ”Vi inviterer indenfor og fortæller om året der gik på instituttet,” skriver EVA.

Ifølge årsberetningen var 2007 ”…et år som på mange måder var år 1 for EVA og bød på forandringer og nye opgavetyper, men som samtidig udbyggede og konsoliderede det som er EVA’s mission: at gøre uddannelser bedre.”

DFS er repræsenteret i EVA’s repræsentantskab ved Karen Maigaard, der er forstander for Odense Faghøjskole og medlem af Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskoler.

Årsberetningen indeholder bl.a.
• Artikler af EVA’s bestyrelsesformand, Ane Arnth Jensen og EVA’s direktør, Agi Csonka, ordet om deres perspektiver på de vigtigste begivenheder for EVA i 2007
• En række korte resumeer, der giver et indtryk af EVA’s evalueringer, undersøgelser, udviklingsprojekter og procesopgaver i 2007
• En temaartikel om strategi og opgaver på EVA’s nye område for dagtilbud for børn.
• En temaartikel om to evalueringer om tosprogede elever i hhv. grundskole og gymnasium.
• En temaartikel om tre af de kunder som EVA har haft i 2007: en skoledirektør i Horsens Kommune, en vicedirektør i Kunststyrelsen og en konsulent i Friluftsrådet.
Årsberetningen 2007