Dansk Folkeoplysnings SamrådPrintvenlig udgave af siden Printvenlig

Her er du:


Foreningerne vil ikke løse samfundets problemer

9. oktober 2007

Politikerne og landssekretariaterne har urealistiske forventninger til foreninger og skoler. De frivillige er samlet om egne, fælles interesser og konkrete initiativer. De vil ikke løse samfundets problemer. Det siger Bjarne Ibsen i et interview, som bygger på en rapport om foreningslivet i Danmark.

Bjarne Ibsen Bjarne Ibsen er lektor og centerleder ved Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, Syddansk Universitet. I en årrække har han forsket i bl.a. forholdet mellem den frivillige organisering og det offentlige..

”Man mødes for at spille skak eller amatørteater, ikke fordi man synes, man har en mission. Foreningen kan i praksis godt spille en positiv rolle i lokalsamfundet, og den kan være demokratisk organiseret og dermed styrke demokratiet, men det er ikke derfor, deltagerne kommer.”

Modsætning mellem landsorganisationerne og de lokale foreninger forklarer Bjarne Ibsen således: ”Det ligger i deres funktion som landsorganisationer, at de i højere grad tænker i foreningernes samfundsmæssige værdi. Men det har nok også noget at gøre med, at landsorganisationerne skal legitimere aktiviteterne over for politikerne."

Ifølge Bjarne Ibsen skaber politikernes og landssekretariaternes skæve opfattelse af det lokale foreningsliv problemer.
”De forventer, at de kan få foreningerne til at løse samfundsmæssige problemer. Det kan være folkesundhedskampagner, EU-debatter eller integration.
Men det er de lokale foreninger slet ikke parate til. De er optagede af deres at være aktive omkring den interesse, de deler.”

Bjarne Ibsen opfatter ikke udviklingen fra det værdibårne til det mere interessebetonede i foreningslivet som entydigt negativ:
”Man taler tit om, at foreningslivet skal skabe tillid og sammenhængskraft. Men i virkeligheden splittede de gamle værdibaserede foreninger lokalsamfundene. Enten tilhørte man den ene bevægelse eller også den anden."
Til gengæld er Bjarne Ibsen overbevist om, at det rent interessebaserede foreningsliv i dag er med til at skabe netværk, tillid og sammenhængskraft.
”Det er ikke bare det, at de mødes – som på bænken, eller på værtshuset, eller til banko. Det er, når deltagerne er samlet om en fordybelse i aktiviteten, at grundlaget for gensidig tillid opstår.”

Rød pilHele interviewet