Dansk Folkeoplysnings SamrådPrintvenlig udgave af siden Printvenlig

Her er du:


Foreninger skal netværke

24. oktober 2008


DATS har undersøgt tre forskellige kommuner med henblik på at afdække hvordan virkeligheden ser ud for foreningerne efter kommunalreformen og det er ikke alle steder det er et kønt billede.

I et projekt for DATS - Landsforeningen for Dramatisk Virksomhed - har Ann Vægter  og Line Hauger  indsamle viden og erfaring og til sidst skrevet en rapport. Projektet har modtaget støtte fra DFS’ udviklingspulje.

Rapporten tager bl.a. fat i disse spørgsmål:
· Hvordan ser fremtiden ud for de folkeoplysende foreninger rundt om i kommunerne?
· Hvordan kan de folkeoplysende foreninger organisere sig i samarbejde og netværk på tværs?
· Hvilke muligheder er der for støtte fra kommunerne til de folkeoplysende foreninger efter kommunalreformen? 

Line Hauger præsenterer selv projektet således:
”Mange kommuner har i forbindelse med kommunesammenlægningen harmoniseret efter "laveste fællesnævner" i forhold til tilskudsordninger og Folkeoplysningsloven. DATS har undersøgt tre forskellige kommuner med henblik på at afdække hvordan virkeligheden ser ud for foreningerne efter kommunalreformen og det er ikke alle steder det er et kønt billede.
Samtidig kommer rapporten med bud på hvordan man som forening kan indgå med andre foreninger i netværk og samarbejde, så man blandt andet bliver hørt i de kommuner hvor Folkeoplysningsudvalget er nedlagt."