Dansk Folkeoplysnings SamrådPrintvenlig udgave af siden Printvenlig

Her er du:


Fremtiden i lokalsamfundet

1. oktober 2004

Borgernes interesse for kommunalpolitik, følelsen af tilknytning til kommunen, viden om kommunalpolitik, lokalpolitisk selvtillid og opfattelsen af hvad, der er et godt kommunalstyre, varierer ikke med kommunestørrelse. Det viser en undersøgelse af sammenhængen mellem kommunestørrelse og demokrati.

Alligevel er der i folkeoplysningen og foreningslivet udbredt bekymring for, at kommunesammenlægningerne i forbindelse med strukturreformen vil betyde en forringelse af demokratiet.

Det er vanskeligt at sige, om frygten er velbegrundet, for reelt ved vi ikke meget om, hvad kommunesammenlægningerne vil betyde for de demokratibærende- og udviklende institutioner i samfundet.

Læs mere i det nye nummer af Fokus på Folkeoplysning, som sætter fokus på kommune og lokalsamfund og på, hvilken rolle folkeoplysningen og foreningslivet spiller i den sammenhæng. 

Hvis du ikke allerede modtager Fokus på Folkeoplysning, kan du downloade det fra forsiden, eller du kan henvende dig til Dansk Folkeoplysnings Samråd op dfs@dfs.dk eller 33 15 14 66 og få bladet tilsendt gratis.