Dansk Folkeoplysnings SamrådPrintvenlig udgave af siden Printvenlig

Her er du:


Grundlovsnyt

9. september 2003

Folketingets Præsidium søsatte, som de fleste læsere sikkert ved, i foråret 2000 med støtte fra alle Folketingets partier en folkelig debat om grundloven. Der blev bl.a. afsat en pulje på 4 millioner kr., som Dansk Folkeoplysning administrerede i perioden 2001-2003.

Nu har Grundlovsdebattens sekretariat har udsendt to nyhedsbreve om grundlovsdebatten.

I det første nyhedsbrev, rundt om grundlovsdebatten, finder man en oversigt over alle de mange lokale informations- og debataktiviteter i fokus, som blev realiseret med støtte fra Folketingets Grundlovspulje.

Det andet nyhedsbrev præsenterer de tre forslag, der vandt den grundlovskonkurrence, som Folketinget udskrev i oktober 2002.

Du kan kontakte Grundlovsdebattens sekretariat i Folketinget på 33 37 34 36 eller på grundlovsdebatten@ft.dk