Dansk Folkeoplysnings SamrådPrintvenlig udgave af siden Printvenlig

Her er du:


Hjælp til at udvikle foreningen

29. marts 2004

Hvordan finder man ud af, hvad medlemmerne vil med foreningen? Lotte Møllers nye bog "Inde i foreningen - ude på forandring, værdibaseret foreningesudvikling - hvorfor og hvordan" viser vej.

Medlemmerne i en forening har oftest vidt forskellige ønsker både fagligt og socialt. Det sammen gælder lederne og de aktive i foreningen. Derfor kan det være en god idé at sætte en proces i gang, hvor man finder ud af, hvilke værdier foreningen egentlig skal arbejde efter.

Lotte Møller fra forsknings- og videnscentret KLEO (Kompetencer, Ledelse, Evaluering og Organisationsudvikling) under CVU København & Nordsjælland har arbejdet med værdibaseret foreningsudvikling i et ét år langt projektstøttet af det nu hedengangne Idrætspolitiske Idéprogram. Det er der nu kommet en bog ud af.

Lotte Møller foregøgler ikke læserne, at det er en nem proces at gå i gang med. Tværtimod skriver hun lige ud, at det både er et tids- og ressourcekrævende stykke arbejde. Men med bogen gør hun sit til, at de, der vil arbejde med foreningsudvikling, kan hente hjælp og vejledning.

Sådan gør du
Næsten halvdelen af bogens 80 sider består af et 'sådan gør du'-afsnit, der gennemgår, hvordan man sammensætter en styregruppe for udviklingsprocessen, hvordan man får spurgt medlemmerne om de vigtige ting, hvordan man samler op på svarene og viser, at man tager medlemmernes mening alvorlig osv. her bliver de eventuelle faldgruber gennemgået, der gives forslag til arbejdsspørgsmål og så videre. Alt sammen en hjælp til de foreningsledere, der har kræfter og lyst til at udvikle foreningen og dermed får mere klare mål for arbejdet, mere tilfredse medlemmer og måske også flere og bedre aktive og ledere.

Som inspiration gennemgår Lotte Møller desuden udviklingsprocessen i de tre foreninger, hun har arbejdet sammen med i forbindelse med sit projekt.

"Inde i foreningen - ude på forandring" af Lotte Møller kan købes på Forlaget CVU København & Nordsjælland, 80 sider, 100 kr. excl. moms ved henvendelse til KLEO på telefon 35 86 85 86 eller på www.kleo.dk

Kilde: Jonna Toft i Ungdom & Idræt nr. 10, marts 2004