Dansk Folkeoplysnings SamrådPrintvenlig udgave af siden Printvenlig

Her er du:


Hvad er FOFU?

3. maj 2005

FOFU er Foreningen for forsknings- og udviklingsvirksomhed i folkeoplysning og voksenundervisning.

- en uafhængig og uformel forening der især ønsker at fremme og udvikle folkeoplysning og voksenuddannelse i et livslangt læringsperspektiv - et bredt sammensat netværk for mennesker som arbejder med og er engageret i forsknings-
og udviklingsvirksomhed inden for voksenundervisning, folkeoplysning, ungdomsuddannelser, faglig uddannelse og meget mere
- et bindeled mellem forskere, udviklere, planlæggere, undervisere,
organisationer, forvaltninger og politikere

FOFU:
- følger udviklingen inden for folkeoplysning, voksenundervisning og uddannelsespolitik
- afholder hvert år en uddannelsespolitisk konference af bredere interesse
- afholder hvert år to-dages årsmøde med debat, oplæg, workshops og uformelle
diskussioner, åbent for alle interesserede
- afholder fyraftensmøder, ad hoc-møder m.m. indenfor voksenundervisning og
folkeoplysning
- udgiver FOFU-NYT 3-4 gange om året

FOFU er en forening med såvel personlige som institutionsmedlemmer. I mange
år har institutionsmedlemsskaberne været de fleste: voksenuddannelsescentre, AF-kontorer,
universitetsinstitutter, seminarier, sygeplejeskoler, arbejdspladsers uddannelsesafdelinger,
fagforeninger, konsulentfirmaer, centre for videregående uddannelser, højskoler, m.m.

FOFUs sekretariat huses af Institut for Uddannelsesforskning ved Roskilde Universitetscenter.
Rød PilDu kan melde dig ind i FOFU via www.fofu.dk