Dansk Folkeoplysnings SamrådPrintvenlig udgave af siden Printvenlig

Her er du:


Hvad skal vi bruge den nye viden om hjernen til?

11. november 2005

Teknologirådets borgerpanel offentliggjorde den 7/11 deres anbefalinger til, hvad politikere, forskere og industri skal pejle efter, når vi fremover skal anvende hjerneforskningens resultater.

Borgerpanelet anbefaler blandt andet:

* Hjerneforskningen skal ikke kun skal fokusere på at behandle sygdomme.

* Den nye viden om hjernen skal bruges til bedre at forstå, hvordan vi lærer og udvikler os.

* Det offentlige skal afsætte forskningsmidler til at sikre forskning i den raske hjerne.

* Filosoffer, etikere, borgere og politikere skal debattere, hvilke konsekvenser den ny viden skal have for vores opfattelse af, hvad der er normalt.

* Prioritering af ikke-medicinsk behandling skal sikres ved økonomisk at ligestille fx psykoterapi med anden behandling.

* en internet-portal for hjerneviden og tværfaglig debat oprettes.

Baggrund:

Vores viden om hjernen vokser hastigt i disse år. Vi får flere muligheder for at diagnosticere og behandle sygdomme og hjerneskader. Vi får ny viden om hjernens betydning for menneskelig udvikling og læring, og nye muligheder for at forbedre normale egenskaber.

Vi oplever allerede, at hjerneforskningens resultater udfordrer vores opfattelse af, hvad der er normalt og hvad der er unormalt, hvem der er rask og hvem der er syg - og helt grundlæggende, hvad det vil sige at være menneske.

Borgerpanelet ønsker at bruge den nye viden om hjernen til bedre at forstå, hvordan vi lærer og udvikler os.

www.tekno.dk/hjerneforskning  kan du læse alle borgerpanelets anbefalinger og deltage i debatten.