Dansk Folkeoplysnings SamrådPrintvenlig udgave af siden Printvenlig

Her er du:


Hvad ved jeg egentlig om EU?

3. oktober 2002

Titlen refererer til en profilavis udgivet til undervisningsbrug af Europa-Kommissionens repræsentation i Danmark.

Avisen opridser skelettet i det europæiske samarbejde, de europæiske institutioner og principperne for EU-samarbejdet. Der er desuden en side om de unges bud på EU, ligesom der er forslag til andet undervisningsmateriale.

Avisen henvender sig til de ældste klasser i grundskolen og ungdomsuddannelserne.

Profilavisen er på 12 sider, og man kan bestille et klassesæt gratis.

Det bedste er at bestille pr. fax til Europa-Kommissionen i Danmark: Fax 3313 1203, eller pr. mail: eu@europa-kommissionen.dk

Hus at angive antal og postadresse.