Dansk Folkeoplysnings SamrådPrintvenlig udgave af siden Printvenlig

Her er du:


Hva' med demokratiet

10. januar 2006

- en medlemsundersøgelse i Dansk Folkeoplysnings Samråd

Vores daglige arbejde er demokratifremmende, uanset om vi arbejder med demokrati-temaer eller projekter i sig selv eller ej. Det er det positive billede af folkeoplysningens forhold til demokratiet, som en medlemsundersøgelse viser.

I efteråret 2005 gennemførte Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS) en undersøgelse blandt sine 39 medlemsorganisationer.

Undersøgelsen giver et billede af medlemmernes nuværende arbejde med og opfattelse af demokrati og medborgerskabsaspektet. Derudover giver undersøgelsen indsigt i medlemsorganisationernes holdninger og ideer til udviklingen af folkeoplysningens fremtidige bidrag til en positiv demokratisk udvikling og debat til gavn for det aktive medborgerskab.

Behovet for en sådan undersøgelse kommer af, at folkeoplysningen står overfor store udfordringer og ”nye tider” – på godt og ondt. Folkeoplysningens idé og virke påvirkes af globaliseringens, individualiseringens og nye interaktive teknologiers muligheder og begrænsninger.
Grundlæggende forandringer i vores nationale politiske system, i de kulturelle forhold i og omkring os kræver ekstra omtanke i folkeoplysningen.

Blandt undersøgelsens hovedkonklusioner er

  • Den demokratiske selvtillid blandt medlemmerne er i orden.
  • Den generelle folkeoplysende vilje eksisterer i bedste velgående.
  • Det daglige arbejde i sig selv handler om demokrati, fordi det er folkeoplysende.
  • Færre og færre har øje for det, folkeoplysningen selv mener, den kan.
  • Medlemmerne oplever, at det er så som så med borgernes opmærksomhed.
  • Nye typer borgere er vanskelige at rekruttere og fastholde i foreningslivet.
  • Opmærksomhed kræver synlighed, og synlighed kræver kommunikation, og den er ikke altid lige god.
  • Folkeoplysningen fattes penge.
  • Medlemmerne har selv en noget lunken holdning til deres eget bidrag til samfundsdebatten.

Rød PilHele undersøgelsen