Dansk Folkeoplysnings SamrådPrintvenlig udgave af siden Printvenlig

Her er du:


Hvor dygtige er danskerne?

9. december 2009


Danskernes kompetencer skal kortlægges. Undersøgelsen, som gennemføres af SFI, skal være de voksnes version af de meget omtalte PISA-undersøgelser af skolebørn.

”Hvor gode er vi danskere egentlig til at læse vejledningen til boremaskinen eller referatet fra chefen? Forstår vi tallene fra regnskabsafdelingen, og kan vi overskue fordelingen af stemmer ved valget til skolebestyrelsen? Og hvor kvikke er vi til at bruge computeren, når vi skal finde en opskrift eller lave regnskab for fodboldklubben?”
Sådan præsenterer SFI undersøgelsen Danske Kompetencer. SFI hed før Socialforskningsinstituttet, men har omdøbt sig til ”Det nationale forskningscenter for velfærd”.

Læse, regne og it
Undersøgelsen af Danskernes Kompetencer skal vise, hvordan det står til med danskernes læseevner, hvor gode vi er til matematik, og hvor dygtige vi er til at bruge it til at løse problemer. Altså de helt basale kompetencer, som er grundlaget for at kunne klare og udvikle sig i det moderne videnssamfund.
Undersøgelsen af Danskernes Kompetencer består af test og interview med mere end 5000 danskere mellem 16 og 65 år. De bliver udvalgt tilfældigt fra alle lag og dele af det danske samfund, fra Svaneke til Hvide Sande, så de udgør et repræsentativt udsnit af hele befolkningen.

Internationalt
Danskernes Kompetencer er en del af den største internationale undersøgelse af voksnes kompetencer nogensinde, PIAAC-undersøgelsen. PIAAC er iværksat af OECD. Når undersøgelsen er færdig i 2013, vil vi kunne sammenligne vores evner med borgerne i en lang række lande, blandt andet Sverige, Finland, Frankrig, Polen, USA, Japan og Australien.
Resultatet af undersøgelsen ligger klar i september 2013.

Tilknyttet undersøgelsen er en referencegruppe, hvis formål bl.a. er:
• at bidrage til at motivere danskerne til at deltage i undersøgelsen
• at prioritere undersøgelsens temaer
• at fortolke resultaterne.
I referencegruppen deltager udviklingskonsulent Agnethe  Nordentoft, DFS.