Dansk Folkeoplysnings SamrådPrintvenlig udgave af siden Printvenlig

Her er du:


Informationssamfundets studenterbrød

9. juni 2004

For blot få år siden blev de folkeoplysende organisationer vældig fornærmede, hvis de blev bedt om at være med i en kampagne. Argumenterne lød:" Folkeoplysning er jo ikke noget, man bare kan bestille" eller "Vi er ikke det offentliges forlængede arm". Folkeoplyserne forsømte ikke nogen chancer for at fortælle magthaverne, at folkeoplysningen er sin egen.

Og det er al ære værd. Desværre var der allerede dengang tale om tom retorik og ikke fundamentale principper. Og i dag står man tilbage med et billede af folkeoplysningen som informationssamfundets studenterbrød. Her er lidt af det hele, men alligevel ikke rigtig noget. Ingen pikant smag. Ikke noget særligt. Tandløst. Noget man nemt glemmer, og hvis eksistens ingen føler sig kaldet til at forsvare. De fleste vil trods alt hellere have nyt brød, skriver Elsebeth Gerner Nielsen i det nye nummer af Fokus på Folkeoplysning.

Temanummeret Fokus på kampagner og oplysning udkom den 7. juni og sætter fokus på fordele og ulemper ved oplysningsvirksomhed i forhold til centralt styrede, mediebaserede kampagner. De seneste mange år har beslutningstagerne undladt at bruge de folkeoplysende organisationer til oplysning om store, samfundsmæssige emner. Vi ville gerne vide hvorfor. For vi kan vel noget, de andre ikke kan, eller hvad?

Hvis du ikke allerede modtager Samrådets blad Fokus på Folkeoplysning, kan du downloade det fra forsiden, eller du kan henvende dig til informationskonsulent Marie Clemmesen på mc@dfs.dk eller 33 15 14 66 og få bladet tilsendt gratis.