Dansk Folkeoplysnings SamrådPrintvenlig udgave af siden Printvenlig

Her er du:


Ingen adgang til OBS for aftenskoler

25. maj 2009


En reklame for Forsvarets uddannelser betyder, at aftenskoler ikke længere kan få deres tilbud omtalt i de såkaldte OBS-programmer på DR1 og DR2. Det er resultatet af en afgørelse fra Radio- og TV-nævnet. 

På baggrund af en seerklage har nævnet behandlet et 58 sekunder langt spot om hvervning af personel til forsvaret. Nævnet mener, at indslaget er skjult reklame for Forsvaret, og at der ikke er nogen redaktionel begrundelse for at omtale en hvervekampagne.
Nævnet mener også, at indslaget uberettiget fremhæver Forsvaret frem for øvrige danske og eventuelt udenlandske arbejdspladser og institutioner. At Forsvaret hører under staten, mener nævnet ikke er relevant. 

I samme ombæring fastslår nævnet, at OBS-indslag helelr ikke må omtale uddannelser for bl.a. erhvervsskoler og aftenskoler.

 

Ifølge DR’s mediedirektør, Lars Grarup, betyder afgørelsen, at et sted mellem 5 og 15 procent af de nuværende OBS-indslag ikke fremover må bringes.