Dansk Folkeoplysnings SamrådPrintvenlig udgave af siden Printvenlig

Her er du:


Inspiration til folkeoplysning i et multikulturelt samfund

15. september 2004

Folkevirke har udgivet inspirations- og idéhæftet "A guide to Intercultural Understanding", som folkeoplysere kan bruge i arbejde med at integrere minoritetskulturer i majoritetskulturen.

I hæftet præsenteres ideer og inspiration til studiekredse, dels for danskere, der hver dag møder mange borgere fra minoriteter, og dels ideer der henvender sig til borgere fra minoritetsgrupper, som ønsker at blive en integreret del af det danske samfund.

Indholdet er skrevet på baggrund af de erfaringer og informationer, som Folkevirke har erhvervet i forbindelse med Grundvig 2-projektet: "A guide to Intercultural Understanding" 2003-2004.

Rød PilInspirationshæftet er oversat til engelsk og kan findes på www.folkevirke.dk