Dansk Folkeoplysnings SamrådPrintvenlig udgave af siden Printvenlig

Her er du:


Internetportal om uddannelse i Europa

11. marts 2003

Portal on Learning Opportunities Throughout the European Space eller kort Ploteus - er en ny internetportal, som samler oplysninger om uddannelser fra børnehaveklasse til ph.d.-programmer i 30 europæiske lande, så det nu er muligt at finde den helt rigtige uddannelse. Ploteus fungerer som en søgemaskine på uddannelsesområdet og har oplysninger om uddannelser i blandt andet EU- og kandidatlandene - lige fra de første klassetrin til voksen- og videreuddannelse. På langt de fleste uddannelsesniveauer er der links til nationale databaser med relevante oplysninger, så interesserede kan søge videre der.

Foruden oplysninger om konkrete uddannelser i de 30 europæiske lande kan man også søge mere generel information om de enkelte lande på Ploteus, blandt andet kultur, historie, politisk system og så videre. Derudover er der informationer om, hvordan man finder en bolig, de formelle rammer for studie- eller arbejdsophold, leveomkostninger og skatteforhold samt studieafgifter og muligheder for uddannelsesstøtte. Endelig er der navne, adresser og lignende på organisationer, der giver råd og vejledning om uddannelsesmuligheder og de praktiske forhold, der knytter sig til et studieophold i et andet land.

Det er EU-kommissionen, der som led i den europæiske strategi for livslang læring, står bag initiativet. Ideen er, at alle borgere i Europa skal have lige adgang til neutral og opdateret information om uddannelser på alle niveauer - både i deres eget land og i andre europæiske lande.

I Danmark er det Rådet for Uddannelses- og Erhvervsvejledning (R.U.E.), der har ansvaret for de danske data i Ploteus.

Besøg Ploteus på www.ploteus.net

Kilde: Undervisningsministeriets Nyhedsbrev, 7. marts 2003