Dansk Folkeoplysnings SamrådPrintvenlig udgave af siden Printvenlig

Her er du:


Københavns Kommune har undersøgt aftenskolerne

23. februar 2005

Københavns kommune igangsatte et udviklings- og evalueringsprojekt om aftenskolerne, med henblik på at afdække hvor skolerne havde behov for udvikling samt at udvikle konkrete redskaber til at igangsætte udviklingen.

Første rapport fra projektet er nu færdig. Rapporten hedder ”De københavnske aftenskolers situation og udviklingsmuligheder”. Rapporten indeholder undersøgelsesresultater og anbefalinger. Til foråret kommer de konkrete udviklingsredskaber, der er blevet udviklet.

Rapporten kan rekvireres hos Københavns Kommunes Kultur- og fritidsforvaltning, Lisa Hougaard. E-mail: lihoug@kff.kk.dk