Dansk Folkeoplysnings SamrådPrintvenlig udgave af siden Printvenlig

Her er du:


Kor og korledere efterlyses

28. april 2004

Vi er to kandidatstuderende ved Institut for Musik og Musikterapi ved Aalborg Universitet, der skriver speciale om "Korlivets aktuelle vilkår i Danmark". Specialeemnet er udarbejdet i samråd med Steen Lindholm (Landssekretariatet for Dansk Amatørmusik) og Jesper Grove Jørgensen (formand for foreningen Danske Korledere).

Vi skal i juni 2004 udsende et spørgeskema til alle korledere i Danmark. Det er et omfattende stykke arbejde at finde frem til samtlige kor i Danmark, da der ikke findes nogen samlet registrering af kor i Danmark. Vi anmoder derfor om hjælp fra kor og korledere rundt om i landet.

Efter aftale med korforeninger under Landssekretariatet for Dansk Amatørmusik, har vi rekvireret adresselister for disse organiserede kor og korledere.

Vi mener også at have fundet frem til en overvejende del af fast etablerede kor under folkeoplysningsloven gennem de lokale afdelingers hjemmesider. Vi er dog klar over at nogle kor kan være blevet forbigået – og en af årsagerne kan være mangelfulde eller forkerte oplysninger på de aktuelle hjemmesider. Vi sender derfor denne meddelelse ud til forskellige organisationer i håb om at nå ud i alle hjørne og kroge af landets korliv.

Vi håber at denne skrivelse kan være med til at skabe kontakt til kor og korledere der ikke er organiseret eller direkte tilknyttet en korforening, så vores undersøgelse kan give et dækkende billede af korlivets aktuelle vilkår i Danmark. 

Så mener du at du/dit kor kan være blevet forbigået, kontakt da venligst:

Julie Smed Jensen
Ågade 27, 1.
9000 Aalborg
tlf: 9816 7003 / 2126 1799
email: jsje00@hum.aau.dk

Med venlig hilsen

Julie Smed Jensen og Linda Kaul Pedersen
Institut for Musik og Musikterapi, Aalborg Universitet