Dansk Folkeoplysnings SamrådPrintvenlig udgave af siden Printvenlig

Her er du:


Kritik af Informationscenteret Miljø og Sundhed

27. januar 2003

Informationscenteret Miljø og Sundhed er et led i regeringens ny strategi for sundhed og miljøfaktorer og et forsøg på at erstatte Grøn Information. Det nye center oprettes som en uafhængig enhed under Forbrugerrådet og får et årligt budget på 2,5 millioner de næste tre år. Ud over at give offentligheden let tilgængelig og handlingsorienteret oplysning om sammenhængen mellem miljø og sundhed skal informationscenteret være med til at skabe en løbende dialog mellem erhverv og forbrugere. Men Informationscenteret for Miljø og Sundhed  bliver mødt af kritik både fra landets største grønne organisation og fra den politiske opposition.

- Hovedproblemet med centeret er, at erhvervslivet får lige så mange pladser i bestyrelsen som de frivillige organisationer. Vi frygter for, at skarpheden i de meldinger, der vil komme, bliver meget mindre end fra Grøn Information. Det har været værdifuldt, at Grøn Information havde ressourcer til at dykke ned i tingene. I det ny center kan der meget let opstå interessekonflikter mellem erhvervsrepræsentanterne og informationsbehovet, udtaler Thomas Færgeman, afdelingsleder i Danmarks Naturfredningsforening til Ritzau. 

Dansk Industri, Landbrugsraadet, Dansk Handel & Service og Apotekerforeningen får hver lov at udpege et medlem til informationscenterets bestyrelse, mens fire andre bliver udpeget af Forbrugerrådet, Friluftsrådet, Astma-Allergiforbundet og Kræftens Bekæmpelse. Kommunaldirektøren i Køge, cand.pol. Suzanne Aaholm, bliver formand for bestyrelsen.

Heller ikke den radikale miljøordfører Elsebeth Gerner Nielsen mener, at det nye center kan varetage forbrugernes interesser. Hun frygter at de 2,5 millioner kroner kan blive et indirekte erhvervstilskud i stedet for at gå til et uafhængigt folkeoplysende organ. Gerner Nielsen finder det dog positivt, at regeringen med centeret vil samtænke sundhed og miljø.

Kilde: Ritzau 

Læs ministeriets pressemeddelelse om Informationscenteret for Miljø og Sundhed her

Find Strategi for miljø og sundhed på www.mst.dk