Dansk Folkeoplysnings SamrådPrintvenlig udgave af siden Printvenlig

Her er du:


Modsætninger mødes

6. juli 2006

Unge og folkeoplysning - modsætninger mødes? Det er titlen på en rapport, som opsamler erfaringer med unge i 12 folkeoplysende foreninger. Rapporten er udarbejdet af FDB.

(Denne nyhed er ved en teknisk og uoprettelig fejl dateret 6.7.06. Den rigtige dato er: 8. maj 2006)

"...hvis der vover sig en person under 30 år ind til et af vores møder, så "svinebinder" vi vedkommende og lukker først personen ud igen, når de minimum er blevet medlem af bestyrelsen."
Sådan citerer udviklingskonsulent Helle Bjerregård en af foreningerne i rapportens forord.

I forordet skriver hun også:
"Mange frivillige organisationer står i disse år over for et generationsskifte. De nuværende aktive har været med i adskillelige år, og hist og pist slår organisationen revner på grund af mangel på nye kræfter.
Tunge regler og administrative opgaver tager tid fra det sjove, og der stilles større og større krav om professionalitet fra omverdenen, kunder, brugere og samarbejdspartnere. Det er nogle af de vilkår, det danske foreningsliv har anno 2006."

I konklusionen skriver Helle Bjerregaard sammen med sin kollega Brian Skov Sundstrup bl.a.:
"De generelle erfariner i rapporten bekræfter, at vi foreninger ikke er særlig gode til at omstille os til de nye udfordringer, som tidens vilkår og manglende interesse for at involvere sig fordrer."

Rød pilHele undersøgelsen