Dansk Folkeoplysnings SamrådPrintvenlig udgave af siden Printvenlig

Her er du:


Netbaseret undervisning - ikke for alle

4. september 2006

Netbaseret undervisning bliver i disse år mere og mere udbredt inden for voksen- og efteruddannelserne. Men et speciale sætter nu fokus på, at ikke alle målgrupper har lige gode muligheder for at klare sig i de nye fleksible uddannelser, hvor computere og internet spiller en stor rolle.

Specialet er skrevet af Maria Fisker Hansen ved Kommunikation og Pædagogik & Uddannelsesstudier, på Roskilde Universitetscenter (RUC).

Gennem et konkret eksempel blandt en gruppe studerende ved en Åben Uddannelse på et pædagogseminarium belyser specialet, hvordan deltagerne begår sig i det virtuelle læringsmiljø.

Specialet konkluderer, at deltagerne i den netbaserede undervisning har forskellige deltagelsesstrategier, der afspejler deres individuelle deltagerforudsætninger.
For studerende, der formår at udnytte konferencemediets potentiale i forhold til ofte at være online, at benytte de forskellige kommunikations-former, der tilbydes, at formulere sig skriftligt og læse hurtigt og endvidere mestre en række fagligt, teoretiske færdigheder, bliver den netbaserede undervisning et læringsmæssigt potentiale.
Men studerende, der ikke har de nødvendige forudsætninger for at kunne mestre de ovenfor nævnte praktikker, forbliver i en perifer deltagerbane og er begrænsede i deres deltagelsesformer og dermed deres læringsmuligheder. Dette får seriøse konsekvenser for deltagernes udbytte af undervisningen.

Rød pilHele specialet