Dansk Folkeoplysnings SamrådPrintvenlig udgave af siden Printvenlig

Her er du:


Nettjenester i krise

27. marts 2003

Folkebibliotekerne har gennem flere år udviklet en lang række nettjenester. De dækker et bredt område fra Biblioteksvagten, hvor brugerne kan stille referencespørgsmål til bibliotekarerne via e-amail, til skriveopgave.dk, der giver hjælp til skoleelever.

De fleste af tjenesterne er nu ude af opbygningsfasen og skal over i en driftsfase. Dermed forsvinder mulighederne for ekstern støtte også. Det har efterladt en stor del af tjenesterne i en økonomisk krise. Blandt de biblioteker, der har udviklet tjenesterne, er der en generel opfattelse af, at ikke nok biblioteker deltager i arbejdet med nettjenesterne. Bibliotekslederforeningen deler denne holdning.

- Bibliotekslederforeningen mener, at der må findes en løsning, som tilfredsstiller de biblioteker, der igangsætter, driver og udvikler nettjenester. Det er forudsætningen for, at biblioteksvæsenet som helhed kan udnytte de muligheder, der ligger i den nye teknologi, sagde formanden for Biblotekslederforeningen, Jørgen Bartholdy, på foreningens årsmøde i februar.  

Opbakningen til nettjenesterne ledte ikke til løsninger på Bibliotekslederforeningens årsmøde. Debatten om nettjenesternes fremtid fortsætter uden tvivl i andre fora. En af de løsninger, bibliotekerne indtil videre har fundet, er at danne foreninger om nettjenesterne. Der er foreninger i forbindelse med litteratursiden.dk og bibhit.dk. Den største forening er Foreningen De Kommunale Bibliotekers Nettjenester.

Kilde: Danmarks Biblioteker nr. 3 (03) 2003