Dansk Folkeoplysnings SamrådPrintvenlig udgave af siden Printvenlig

Her er du:


Ny adfærd blandt bibliotekernes brugere

1. oktober 2004

Kommunernes Landsforening (KL) gennemførte i foråret 2004 en trafiktælling blandt ca. 3000 biblioteksbrugere på 21 store og små folkebiblioteker landet over. Ved trafiktællingen blev det registreret, hvor længe bibliotekets brugere opholdt sig på biblioteket og hvilke bibliotekstilbud, de benyttede.

KL har sammenfattet følgende hovedkonklusioner af undersøgelsen:

 • Man kan ikke tale om een slags biblioteksbruger. Forestillingen om den klassiske biblioteksbruger må opløse sig til fordel for 6 brugergrupper, der er ganske forskellige i deres adfærd og opholdstid på biblioteket.
   
 • Der er tidsmæssig stor spredning i, hvor længe bibliotekets brugere opholder sig i biblioteket. Op mod en trediedel af bibliotekets brugere er bare på biblioteket et minut eller to. En anden stor gruppe klarer deres biblioteksærinde på 10 - 20 minutter. For en mindre gruppe er et biblioteksbesøg lig med flere timers ophold på biblioteket.
   
 • Ca. halvdelen af bibliotekets brugere forlader biblioteket som besøgende - det vil sige uden at have foretaget lån. De besøgende opholder sig generelt længere tid på biblioteket end lånerne.
   
 • En del biblioteksbrugere "bruger" ikke bøger. Folkebibliotekerne bliver brugt flittigt af nydanskere - navnlig nydanske børn og unge. De benytter altovervejende PC'erne.
   
 • Store og små biblioteker ligner hinanden langt hen ad vejen - om end der er forskelle. Bogbussen er lidt mere et kapitel for sig.

Rød PilLæs hele undersøgelsen på www.kl.dk/trafiktælling

Kilde: Danmarks Biblioteksforening