Dansk Folkeoplysnings SamrådPrintvenlig udgave af siden Printvenlig

Her er du:


Ny bog om unge og foreningsarbejde

17. december 2003

Unge frivillige er zappere, de er svære at hverve, og de stiller anderledes krav til de frivillige organisationer. Det er nogle af de mange myter, der er om unge frivillige. Center for frivilligt socialt arbejde har udgivet bogen: "Berørt – kompetenceudvikling og dannelse. Om unges foreningsengagement i frivilligt socialt arbejde".

"Berørt - kompetenceudvikling og dannelse" griber fat i myterne og skildrer de unges engagement i frivilligt socialt arbejde. Bogen giver ordet til 12 unge, der hver især fortæller deres – meget forskellige – historier: De fortæller om deres oplevelser, deres motivationer for at arbejde frivilligt, deres forventninger til de organisationer, de arbejder i og om, hvad de får ud af det frivillige arbejde.

Bogen koster 80 kroner og kan bestilles via  http://www.frivillighed.dk/Web/Site/Publikationer. Du er også velkommen til at bestille den på tlf. 66 14 60 61, eller via e-mail: info@frivillighed.dk.